Thứ Bảy sau Chúa Nhật I Mùa Vọng – Ngày 03/12/2016

Lời Chúa: Mc 16,15-20

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”. Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.


Suy niệm

“Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông” (Mc 16, 20).

Hiện nay, có nhiều người nghĩ rằng tôn giáo chỉ là do sản phẩm của con người làm ra. Sản phẩm này được hình thành do sự kết tinh giữa một trí tuệ thông thái và một tâm hồn chiêm niệm bay bổng. Nếu phần lớn người ta mà có lối suy nghĩ như thế thì xem ra việc truyền bá Tin Mừng chỉ dựa vào những lời lẽ hùng hồn, những triết lý cao siêu và những lời lẽ khôn khéo mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa thì sẽ khó có thể thuyết phục được người khác. Còn giả như lời rao giảng ấy mà có kèm theo những dấu lạ, thì dường như lời rao giảng ấy sẽ có sức thuyết phục hơn. Và thánh Phaolô cũng có đề cập đến vấn đề này: “Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa” (1Cr 2, 4).

Dấu lạ không nhất thiết phải là những điềm thiêng lớn lao. Dấu lạ có thể là một đời sống biểu lộ đức tin qua lời ăn tiếng nói, qua cách cư xử tử tế, một lối sống công bằng và trách nhiệm… Bởi vì người ta sẽ nhìn nhận rằng chỉ có đức tin và ơn trên mới thúc đẩy người Kitô hữu có động lực làm như vậy. Muốn có một đời sống toát lên đức tin của mình được nâng đỡ bởi ơn Chúa, thì người tín hữu phải có một đời sống gắn bó với Thiên Chúa. Mức độ khắng khít của sự gắn bó này còn tùy thuộc vào việc người tín hữu đặt thánh ý Chúa lên trên ý riêng của mình là bao nhiêu.

Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần hướng dẫn chúng con đi sâu vào đời sống cầu nguyện nội tâm, để tất cả những gì chúng con tiếp xúc với người ta không phải là chính chúng con, mà là chính Đức Kitô đang nói và hành động trong chúng con. Nhờ đó, họ sẽ tin vào những gì chúng con nói cũng như thể hiện. Amen.


Comments are closed.