Thứ Bảy Sau Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất

Lời Chúa: Ga 1, 19-28

Ðây là chứng của Gioan, khi những người Do thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các Thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: “Tôi không phải là Ðấng Kitô”. Họ liền hỏi: “Như vậy là thế nào? Ông có phải là Elia chăng?” Gioan trả lời: “Tôi không phải là Elia”. “Hay ông là một đấng tiên tri?” Gioan đáp: “Không phải”. Họ liền bảo: “Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?” Gioan đáp: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo”. Và những người đã được sai đến đều thuộc nhóm biệt phái. Họ hỏi Gioan rằng: “Nếu ông không phải là Ðức Kitô, cũng không là Elia, hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?” Gioan trả lời: “Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết. Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng đó đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”. Việc này xảy ra tại Betania, bên kia sông Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.


Suy niệm

“Có một Vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết” (Ga 1, 26)

Vì quá yêu thương con người, Chúa Giêsu đã đến trần gian, sống với nhân loại và cứu độ họ. Thế nhưng, có rất nhiều người sống đương thời với Chúa Giêsu đã không nhận ra Người là Đấng Cứu Độ đang ở với họ, lại còn chối bỏ tình yêu thương và ơn cứu độ của Người. (x.Ga 1, 9-11)

Qua lời chứng của Thánh Gioan Tiền Hô, chúng ta xác tín rằng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Người yêu thương chúng ta vô cùng và ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28, 20). Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu và phó thác cuộc đời mình trong sự yêu thương quan phòng của Ngài. Khi đặt trọn cuộc đời mình cho Chúa và cậy trông vào Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui và bình an cùng với nghị lực để vượt thắng những cám dỗ và thách đố trong đời sống của mình. “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11, 28)

Lạy Chúa Giêsu, chúng con nhận thấy phận người long đong, khốn khổ. Nhiều lúc trong đời, chúng con bị gánh nặng tội lỗi và gánh nặng cuộc sống vùi dập, khiến tâm hồn chúng con bất an và không cảm nhận được niềm vui. Xin Chúa cho chúng con nhận ra Chúa đang ở giữa chúng con, đang đồng hành và bảo bọc chúng con trên mọi bước đường đời. Xin Chúa thương giúp chúng con biết sống chân tình và kết hợp mật thiết với Chúa trong mọi hoàn cảnh để sau khi hoàn tất cuộc sống tại thế, chúng con được Chúa đưa về Thiên Đàng hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa. Amen


Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazian, Giám mục và tiến sĩ Hội Thánh

Hai thánh Basiliô cả và Grêgôriô Nazian đều được sinh ra tại Cappadoce, thuộc hai gia đình quí phái, danh tiếng, có địa vị vững chắc trong xã hội lúc đó. Hai vị thánh đều học cùng trường tại Athènes Hy Lạp, thành đạt trong việc học, hai Ngài đều cùng về quê hương và sống với nhau trong một mái nhà tu viện……xem tiếp


Comments are closed.