Thứ Bảy sau Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm C

Lời Chúa: Mt 5, 43 – 48

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Ðấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo”.


Suy niệm

“Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”. (Mt 5,44)

Người Việt nam có câu: “có đi có lại mới toại lòng nhau”, hay “ăn miếng trả miếng” để nói về cách thức đối xử theo phép công bằng với nhau. Quả thật, công bằng là điều cần thiết để duy trì trật tự và ổn định đời sống xã hội cho mọi thời, ở mọi nơi. Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu trưng dẫn cách đối xử với kẻ thù bằng luật công bằng của người Do-thái là: “hãy yêu đồng loại và ghét kẻ thù” (Mt 5,43) hay “mắt đền mắt răng đền răng” (Mt 5,38). Tuy nhiên, Chúa Giêsu lại đi xa hơn luật lệ cũ, Người dạy các môn đệ một giáo lý mới : “hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44). Chỉ có tình yêu mới hoá giải con người khỏi mọi nghi kỵ, hiềm khích và trong tình yêu con người mới đạt được sự công bằng đích thực. Cuộc đời của Chúa Giêsu đã minh chứng cho lời dạy này của Người: bao người thu thế, tội lỗi bị người đời khinh khi và xa tránh nhưng Chúa vẫn yêu thương đến với và nâng đỡ họ. Trên đỉnh đồi Canve, Người xin Cha tha thứ cho những kẻ giết Người : “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm”(Lc 23,24). Nơi Chúa Giêsu, tình yêu chiến thắng mọi hận thù và Thiên Chúa trao ban trọn vẹn lòng thương xót của Người cho nhân loại tội lỗi.

Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi bước ra khỏi thái độ dửng dưng trước đau khổ của tha nhân để cùng với Giáo hội sống và công bố lòng thương xót của Thiên Chúa, dẹp tan hận thù chia rẽ, xây dựng tình thương, lòng nhân ái vị tha để bất cứ nơi nào có những Kitô hữu, mọi người phải tìm được ốc đảo của lòng thương xót (Misericordiae Vultus, số 12). Giáo hội đang sống trong mùa chay là “mùa của ân thánh” (2 Cr 6,2) vì thế chúng ta được kêu mời thực lòng ăn năn về những lỗi lầm đối với Thiên Chúa giàu lòng nhân từ và đối với những anh chị em đau khổ mà ta đã thờ ơ, không quan tâm đến. Hãy dùng tình yêu phủ lấp mọi hận thù, bất công và kiến tạo hoà bình. Với tình thương không biên giới, chúng ta cùng đi đến với anh chị em mình, nhất là những người đang bị loại trừ, bỏ quên để chia sẻ với họ lòng thương xót của Chúa.

Lạy Chúa xin cho con trái tim đầy tràn lòng thương xót của Chúa để con biết yêu thương mọi người, nhất là con có thể tha thứ cho những ai mắc lỗi với con. Xin cho chúng con biết dùng lòng thương xót của Chúa và dầu an ủi của Ngài để xoa dịu vết thương của anh chị em đang bị bầm dập nơi thể xác và tâm hồn. Amen.


Comments are closed.