Thứ Bảy sau Chúa Nhật 6 Thường Niên – Ngày 18/02/2017

Lời Chúa: Mc 9, 2 - 13

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia cùng Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: “Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?” Và các ông hỏi Người: “Tại sao các biệt phái và luật sĩ lại nói Êlia phải đến trước đã?” Người đáp: “Êlia phải đến trước để sửa lại mọi sự, và như có lời chép về Con Người rằng ‘Người phải chịu nhiều đau khổ và khinh bỉ’. Vậy Thầy bảo cho các con hay: Êlia đã đến rồi và chúng xử với người mặc ý chúng, như đã chép về người”.


Suy niệm

“Từ cõi chết sống lại nghĩa là gì?” (Mc 9,10)

Trong kinh tin kính, ta tuyên xưng: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, và sự sống đời sau”. Sở dĩ ta tin vào sự sống lại, bởi ta tin rằng Thiên Chúa là chủ của sự sống. Ngài ban cho ta có sự sống đời này, tất nhiên Ngài có đủ quyền năng ban cho ta sự sống vĩnh cửu đời sau. Bênh cạnh đó, khi nhìn hạt giống gieo vào lòng đất, trở nên thối nát và nảy sinh sự sống khác, ta suy ra: ngay cả cây cỏ còn được Thiên Chúa cho tái sinh, huống chi con người chúng ta là loài được Thiên Chúa yêu thương hơn, mà Ngài lại không ban cho sự sống viên mãn hay sao? Hơn nữa, chính Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật đã xuống thế làm người, chịu chết và sống lại để cứu sống những kẻ tin Người. Ngài là Thiên Chúa không lừa dối ai. Vậy ta tin rằng chính chúng ta sẽ được sự sống đời sau làm gia nghiệp nếu ta tin vào Đức Giêsu Kitô.

Niềm tin vào sự phục sinh nhờ Đức Giêsu Kitô sẽ giúp ta có mục tiêu cho đời sống mình. Vì nếu chúng ta đặt hy vọng vào tiền tài, danh vọng, bạn bè, người thân thì chúng ta sẽ phải thất vọng vì cả những thứ đó rồi sẽ tiêu tan theo thời gian. Nhưng nếu ta đặt hy vọng nơi Đức Giêsu Kitô và làm mọi việc vì Người thì ta không bao giờ phải thất vọng.

Lạy Chúa, tất cả mọi sự ở đời này đều là tạm bợ và chóng qua, chỉ có Thiên Chúa là chân lý vĩnh cửu. Xin Chúa cho chúng con ơn can đảm của đức tin, lòng vững vàng của đức cậy và tình nồng nàn của đức mến để chúng luôn trung tín với ơn cứu độ của sự sống vĩnh cửu mai sau nhờ Đức Giêsu Kitô. Amen


Comments are closed.