Thứ Bảy sau Chúa Nhật 4 Phục Sinh – Ngày 13/05/2017

Lời Chúa: Ga 14, 7-14

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người”.

Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Philipphê, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin, vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm; người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho”.

 


Suy niệm

Ở TRONG

“Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao?” (Ga 14, 10).

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nhắc lại hai lần câu “ Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy”. điều đó nói lên tình yêu mật thiết giữa Thầy Giêsu với Thiên Chúa Cha. Câu hỏi đặt ra cho mỗi người chúng ta là: Thầy có “ở trong” tôi, và tôi có “ở trong” Thầy không? “Ở TRONG ?” là ở trong lòng, ở trong tâm tưởng, ở tring trái tim. Yêu là ở trong nhau. Thầy ở trong Chúa Cha vì Thầy luôn yêu Chúa Cha. Chúa Cha ở trong Thầy vì Chúa Cha rất đỗi yêu Thầy. Thầy Giêsu luôn yêu tôi và luôn muốn ở trong tôi. Nhưng Thầy chỉ có thể ở trong tôi khi tôi thật sự yêu Thầy. Nhờ tình yêu người ta mới có thể giữ chặt người mình yêu ở trong tim, trong lòng. Chính Thầy Giêsu đã khẳng định: “ Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy” và Thầy và Chúa Cha là một.

Nơi bản thân tôi, nơi cõi lòng tôi, nơi trái tim tôi, Thầy Giêsu có thực sự hiện diện không? Khi lòng tôi đã đầy ắp những toan tính vị kỷ, những sợ hãi âu lo, những ghét ghen hờn giận,… thì lòng tôi, tim tôi không còn chỗ trống để Thầy Giêsu bước vào và “ở trong” tôi. Như vậy, để Thầy Giêsu đến “ở trong” tôi, thì tôi cần phải đẩy ra khỏi lòng mình những toan tính vị kỷ, lo âu, hờn giận,.. lúc đó cõi lòng tôi, trái tim tôi mới có chỗ cho Thầy Giêsu ngự trị. Khi đó, Thầy Giêsu mới thực sự ở trong tôi và tôi ở trong Thầy, cả hai nên một.

Lạy Thầy Giêsu, yêu là “ở trong” nhau, là cố gắng giữ mãi nhau ở trong tim. Thầy đã yêu Chúa Cha và ở trong Chúa Cha, thì xin cho chúng con cũng yêu Thầy như Thầy yêu Chúa Cha. Và ở trong Thầy như Thầy ở trong Chúa Cha. Để Thầy ở đâu, chúng con cũng ở đó với Thầy. Amen.


Comments are closed.