Thứ Bảy sau Chúa Nhật 4 Phục Sinh – Năm C

Lời Chúa: Ga 14, 7-14

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người”. Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Philipphê, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin, vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm; người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho”.


Suy niệm

“Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”( Ga 14,9)

Dọc dài Kinh thánh Cựu ước, các tổ phụ, các ngôn sứ và các tác giả sách thánh đã trình bày cho chúng ta hình ảnh về một Thiên Chúa đầy quyền năng và tình yêu, một Thiên Chúa đã không ngừng thể hiện khuôn mặt từ ái của Ngài bằng nhiều cách và nhiều thời điểm khác nhau trong lịch sử. Tân Ước còn làm rõ nét hơn nữa dung mạo yêu thương của Ngài. Cách đặc biệt, Thánh Gioan Tông đồ đã minh chứng một chân lý sống động và không thề phai mờ trong lớp bụi thời gian: Thiên Chúa là Tình Yêu.

Khi chiêm ngắm Chúa Giêsu Kitô, chúng ta cảm nhận được một cách rõ rệt về Thiên Chúa quyền năng và tình yêu. Chúa Giêsu là hình ảnh cụ thể, là gương mặt thương xót của Chúa Cha như lời Ngài trả lời cho Philiphê trong bài Tin Mừng hôm nay: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”( Ga 14,9). Càng đến bên Chúa Giêsu, chiêm ngưỡng Chúa trên thập giá, lắng nghe lời của Ngài và rước lấy Mình Máu Thánh Ngài, chúng ta càng cảm nghiệm tình Chúa yêu mình và được thôi thúc trở nên những bản sao yêu thương mới, những gương mặt của lòng thương xót.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là gương mặt yêu thương của Chúa Cha, xin cho chúng con biết siêng năng đến với Chúa để được cảm nghiệm và kín múc dồi dào tình yêu của Chúa; nhờ đó, chúng con biết chia sẻ và làm chứng cho tình yêu đó trong gia đình và mọi môi trường chúng con sống. Amen.


Thánh Giorgiô, Tử đạo

Thánh Giorgiô sinh tại Cappadoce trong một gia đình quí tộc, danh tiếng và giầu có. Lúc còn nhỏ, thánh nhân được giáo dục theo tinh thần Kitô giáo. Khi tới tuổi khôn lớn, tự ý thánh nhân xin được rửa tội để trở thành con cái Chúa và Giáo Hội. Thời ly loạn, với tuổi trai tráng, Ngài được gọi nhập ngũ và mau chóng được thăng cấp đại đội trưởng vì đức tính can đảm, cương quyết của Ngài dưới thời Hoàng Đế Đioclêtianô….xem tiếp


Comments are closed.