Thứ Bảy sau Chúa Nhật 3 Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Mc 4, 35-41

Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ”. Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?” Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: “Hãy im đi, hãy lặng đi”. Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?” Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?”


Suy niệm

Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?” Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: “Hãy im đi, hãy lặng đi”. Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. (Mc,38-39)

Là những người được ở gần Đức Giêsu, được chứng kiến biết bao phép lạ Chúa làm, thế nhưng, các tông đồ lại chưa có lòng tin sắt son vào Chúa. Khi phải đối mặt với phong ba bão táp như muốn nhận chìm con thuyền của mình, các tông đồ đã tỏ ra khiếp đảm sợ hãi đến nỗi quên đi quyền năng cao cả của Chúa Giêsu, Người đang hiện diện cùng các ông trên thuyền. Trong cơn hốt hoảng sợ hãi, các ông đã chạy đến cùng Chúa và chỉ với một lời Người phán ra tức thì sóng biển đang gào thét đã phải im hơi lặng tiếng.

Như các tông đồ năm xưa, chúng ta cũng đang giương buồm vượt biển trần gian để tiến về bến bờ là Quê Trời. Trong cuộc hành trình này, không ít lần con thuyền của chúng ta phải đi trong những đêm đen và phải đương đầu với sóng to gió lớn nổi lên như muốn vùi dập và nuốt chửng con thuyền của chúng ta. Đó là lúc mà ta phải đối mặt với những đau yếu bệnh tật, hiểu lầm trái ý, thiếu thốn khó khăn, tai ương hoạn nạn, bị khinh dể bỏ rơi… Trong những giờ phút đen tối ấy, chúng ta hãy noi gương các tông đồ chạy đến với Chúa. Người sẽ dẹp yên sóng biển và dẫn đưa chúng ta về bến bờ bình an.

Lạy Chúa, trong cuộc sống hôm nay còn có biết bao người đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đức tin vì những cơn giông bão của bạo động, đói khát, hưởng thụ… xin Chúa ban cho họ niềm tin vững mạnh và sự bình an để họ có thể vượt qua sóng biển của cuộc đời và biết luôn tín thác cuộc đời của họ trong sự dìu dắt và chở che của Chúa. Amen.


Comments are closed.