Thứ Bảy sau Chúa Nhật 27 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 11, 27-28

Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!” Nhưng Người phán rằng: “Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn”.


Suy niệm

“Nhưng Người phán rằng: “Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn.” (Lc 11,28)

Những người con thành danh trong xã hội sẽ làm cho cha mẹ được rạng rỡ, như sách Châm Ngôn viết: “Thân phụ người công chính sẽ mừng vui, đấng sinh thành người khôn sẽ hoan hỷ; ước gì cha mẹ con được hỷ hoan và người sinh ra con được mừng rỡ” (Cn 23,24-25). Điều này được thể hiện rõ nơi trang Tin Mừng hôm nay. Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, có người phụ nữ lên tiếng: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” (Lc 11,27). Đức Giêsu không phủ nhận lời ca tụng này dành cho mẹ Người. Thế nhưng, Người muốn nhấn mạnh lời chúc phúc đích thật : “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,28).

Lời ca khen này thật đúng khi dành cho Đức Maria. Tin Mừng Luca diễn tả Đức Maria luôn lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Mẹ Maria lắng nghe lời Thiên Chúa qua sứ thần truyền tin (x. Lc 1,26-38). Mẹ Maria luôn lắng nghe sứ điệp của Thiên Chúa trong mọi biến cố cuộc đời và “suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19.51). Dù khi mừng vui hay lúc buồn khổ, Mẹ Maria luôn đáp lại lời Thiên Chúa bằng tiếng “xin vâng” đầy phó thác với cả trọn cuộc đời Mẹ. Theo gương Mẹ, chúng ta cũng được mời gọi để biết thưa xin vâng với ý muốn của Chúa trong mỗi biến cố cuộc đời.

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con Đức Maria, một người Mẹ đã trở nên gương mẫu trong việc lắng nghe và vâng giữ Lời Chúa. Xin cho chúng con biết noi theo gương Mẹ, để dù sống giữa cuộc đời ồn ào và bon chen ngày nay, chúng con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa và sống thánh ý của Chúa trong cuộc đời chúng con. Amen.


Comments are closed.