Thứ Bảy sau Chúa Nhật 21 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mc 6, 17-29

Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục: nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan bảo Hêrôđê: “Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình”. Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe. Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: “Con muốn gì, cứ xin, trẫm sẽ cho”, và vua thề rằng: “Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho”. Cô ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì?” Mẹ cô đáp: “Xin đầu Gio-an Tẩy Giả”. Cô liền vội vàng trở vào xin vua: “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ. Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ.


Suy niệm

     “Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông.” (Mc 6, 20)

     Nhân gian có câu: “Thật thà ăn cháo, láo nháo ăn cơm”, hay là “thật thà, thẳng thắn thường thua thiệt”. Ông Gioan Tẩy Giả bị tống giam vì ngăn cản vua Hêrôđê cưới bà Hêrôđia, bởi lẽ bà là vợ của anh vua. Vua Hêrôđê biết ông Gioan nói đúng nhưng lại không muốn làm theo. Còn bà Hêrôđia tìm mọi cách giết ông Gioan để khỏi nghe ông vạch tội của mình. Thế nên, bà liền lập mưu dùng tài múa nhảy của cô con gái là Salômê để giết ông Gioan. Vì không sống theo lương tâm ngay thẳng, nên cả hai ông bà để cho các đam mê xấu lôi kéo mà phạm hết tội này đến tội khác. Còn Gioan, thánh nhân bị giết vì can đảm nói lên sự thật theo đúng lời Thiên Chúa. Ông đã chết, nhưng đó là cái chết bi tráng của người con cái trung thành của Thiên Chúa.

     Gương phúc của những chứng nhân đức tin dám sống cho sự thật trở nên động lực thúc đẩy mỗi người tín hữu can đảm sống những giá trị Tin Mừng cao quý giữa cuộc đời hôm nay. Dẫu rằng còn có những người ưa thích sự gian dối hơn sự thật, nhưng người Kitô hữu cần kiên vững đứng về phía chân lý. Điều này làm nên căn tính và đem lại ý nghĩa đích thực cho cuộc đời người Kitô hữu.

     Lạy Chúa Giêsu, Chúa “là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”, xin dẫn chúng con đi trên con đường chân lý của Ngài, hầu chúng con đạt được sự sống đời đời trong Chúa. Dẫu có phải chịu nhiều mất mát, thiệt thòi trên đời, nhưng xin Chúa giúp chúng con can đảm đứng về phía sự thật và làm chứng cho Chúa, là phần phúc tuyệt hảo đời đời của chúng con. Amen.


Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết

Gio-an không phải là ánh sáng,nhưng Gio-an tới để minh chứng về ánh sáng . Vì chứng minh cho Chúa Giêsu là sự thật, là ánh sáng . Gio-an đã không bao giờ chịu khuất phục trước những việc chướng tai gai mắt của con người,của xã hội đương thời và của nhân loại………xem tiếp


Comments are closed.