Thứ Bảy sau Chúa Nhật 13 Thường Niên – Ngày 08/07/2017

Lời Chúa: Mt 9,14 – 17

Bấy giờ, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Đức Giêsu trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, đang khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá sẽ co lại, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai.”

 


Suy niệm

TINH THẦN MỚI

“Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai” (Mt 9, 14 – 17).

Trong bài Tin Mừng hôm nay, ta thấy các môn đệ ông Gioan và những người Pharisêu là những người giữ lề luật của cựu ước một cách rất nghiêm ngặt. Vì thế nên họ mới hỏi Đức Giêsu: “Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” (Mt 9, 14). Chúa Giêsu đã chứng tỏ rằng tinh thần của lề luật cũ không còn phù hợp với thời đại mới. Thời mà Đấng Messia là vua công lý và hòa bình ngự trị trong tình yêu, sự thật. Với Chúa Giêsu, điều quan trọng và cốt tủy nhất của lề luật bao gồm trong bốn chữ “mến Chúa yêu người”. Hay ta có thể rút gọn thành một chữ “yêu”. Và đó cũng là điều mà Chúa Giêsu đã sống trọn cuộc đời của Ngài: “ Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15, 13).

Noi gương đời sống yêu thương, phục vụ, khiêm nhường của Thầy chí thánh Giêsu, chúng ta được mời gọi hãy làm tất cả những gì có thể với tình yêu Chúa và tha nhân cách tròn đầy nhất. Chẳng hạn một em thiếu nhi hy sinh giờ chơi để phụ giúp mẹ; người mẹ thức đêm để chăm sóc con nhỏ; hay người cha ra công gắng sức lao động để nuôi gia đình. Tất cả những hy sinh âm thầm vì yêu thương đó đều phản ánh tinh thần mới của Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sống như Chúa: Đó là không khoe khoang, tự mãn về bản thân hay xét đoán người khác, nhưng trên hết là chúng con dùng tình yêu thương để đối xử với nhau. Xin Chúa ban tình yêu của Ngài cho chúng con để chúng con có thể yêu người như Chúa yêu. Amen.


Comments are closed.