Thứ Bảy sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay – Ngày 11/03/2017

Lời Chúa: Mt 5, 43-48

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo”.

 


Suy niệm

TRỞ NÊN HOÀN THIỆN NHƯ CHA TRÊN TRỜI

“Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).

Lịch sử cứu độ là lịch sử của một tiến trình Thiên Chúa mời gọi và nâng con người lên với Ngài. Khởi đầu, Thiên Chúa đã tuyển chọn Israel trở thành dân riêng của Ngài. Ngài làm cho họ từ một dân nhỏ bé trở nên vượt trội so với mọi dân tộc khác, xét về vinh dự, danh tiếng và vinh quang. Để giữ được ân phúc này, Thiên Chúa truyền cho họ phải tuân giữ các thánh chỉ, mệnh lệnh và quyết định của Ngài. Theo dòng thời gian, phúc lành của Thiên Chúa ngày càng gia tăng và đạt đến đỉnh điểm nơi Đức Giêsu. Trong bài Phúc âm hôm nay, Đức Giêsu đã mời gọi các môn đệ : “hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em là Đấng hoàn thiện”. Sự hoàn thiện của Thiên Chúa được thể hiện ở tình yêu không giới hạn : “Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính”. Người môn đệ muốn nên hoàn thiện như Cha trên trời thì phải “yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”. Đòi hỏi này thật khó khăn nhưng không phải là không thể thực hiện được. Đức Giêsu đã thi hành luật yêu thương này một cách trọn hảo khi chịu chết trên thập giá. “Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu” (Pl 2,9). Chính nhờ Người mà chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa.

Nhờ Bí tích Rửa tội, người Kitô hữu được cùng chết với Đức Kitô và được tái sinh vào đời sống mới, nhờ đó được trở thành nghĩa tử của Chúa Cha. Cũng như các môn đệ xưa, người Kitô hữu hôm nay cũng được mời gọi trở nên hoàn thiện như Cha trên trời. Trong một thế giới bị thấm nhiễm bởi lối sống thực dụng, ích kỷ, lời mời gọi của Chúa trở nên đầy khó khăn và thử thách. Nó đòi hỏi mỗi người phải lội ngược dòng đời, ra khỏi chính mình, và đổi mới con tim. Mức độ hoàn thiện của con cái Chúa được thể hiện ở tình yêu đối với tha nhân. Tình yêu không chỉ giới hạn nơi những người thân, bằng hữu, những người cùng đức tin nhưng còn cần được mở rộng đến với những người xa lạ, những người chống lại đức tin của chúng ta. Thiên Chúa không chỉ mời gọi nhưng còn trợ giúp chúng ta nên hoàn thiện nhờ ân sủng của Người được ban qua các Bí tích. Được Thiên Chúa hướng dẫn và trợ giúp, chúng ta có dám can đảm dấn bước trên con đường trở nên hoàn thiện hay không?

Lạy Chúa ! Chúng con chẳng đáng là gì mà Chúa lại bận tâm, là mời gọi chúng con trở nên con cái Chúa, trở nên hoàn thiện như Chúa. Chúng con xin hết lòng cảm tạ Chúa. Chúa biết chúng con yếu đuối nào có thể tự mình đáp trả lời mời gọi của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết tin tưởng, cậy dựa vào Chúa trong hành trình trở nên hoàn thiện như Chúa muốn. Amen.Comments are closed.