Thứ Bảy. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật– Ngày 25/12/2021

Lời Chúa: Ga 1, 1-18

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy.

Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng.

Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: “Ðây là Ðấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi”.

Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác. Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Ðức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Ðấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.

 


Suy niệm

NIỀM VUI ƠN CỨU ĐỘ

“Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại” (Ga 1, 4)

Lễ Giáng sinh còn có tên gọi khác là lễ Ánh sáng, vì Chúa Giêsu như lời tựa tin mừng Gioan đã khẳng định, Người là Ánh sáng thật đã đến thế gian để mang lại sự sống là ơn cứu độ cho thế gian. Lẽ đó mà gần đến lễ Giáng sinh, từ nhà thờ đến các khu phố đều được trang hoàng bằng điện đèn lấp lánh, như để diễn tả niềm vui của mầu nhiệm Ánh sáng, mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Lễ Giáng sinh năm nay diễn ra đang khi thế giới nói chung ở trong bầu khí ảm đạm của sự chết chóc và tang thương vì đại dịch Covid. Trong bối cảnh này, là người tín hữu, chúng ta không khỏi nghi vấn và tự đặt cho mình câu hỏi về mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người : Chúa Giêsu, Ánh sáng và Ơn cứu độ thế gian, có là câu trả lời chung cuộc cho những vấn nạn hôm nay về sự sống con người?

Những điều ‘tồi tệ’ đang xảy ra với chúng ta hôm nay dường như rất gần với kinh nghiệm của người Do Thái xưa trong thời gian lưu đày, được ghi lại trong sách tiên tri Isaia (Bài đọc 1). Trong bối cảnh cùng cực tha hương, dân Do Thái mong chờ Đấng Mêsia đến giải thoát họ. Niềm vui vỡ òa khi tiên tri Isaia loan báo rằng Đức Chúa sẽ đến giải thoát dân, Giêrusalem sẽ được Chúa cứu, và mọi người sẽ được nhìn thấy ơn cứu độ của Đức Chúa. Chính hy vọng về Đấng Mêsia đã nuôi dưỡng niềm tin của dân Dothái trong suốt lịch sử dân tộc thánh. Đấng Mêsia mà Isaia và các tiên tri Cựu ước loan báo, chính là Đức Giêsu Kitô, Đấng mà thánh Gioan trong bài tin mừng hôm nay đã khẳng định, là Ngôi Lời Thiên Chúa, Đấng là Ánh sáng và ơn cứu độ của chúng ta, Đấng đến chiếu soi thế gian và thánh hóa thế gian trong ân sủng và sự thật. Đây là niềm vui và là câu trả lời chung cuộc cho sự tồn tại thế giới, câu trả lời cho tất cả những nghi vấn của chúng ta về sự sống con người. Chỉ nơi Ngôi Lời Nhập Thể chúng ta mới tìm được ý nghĩa trọn vẹn của đời người. Về phần chúng ta, việc ‘đón nhận và tin vào danh Chúa Giêsu’ mang đến cho chúng ta sự sống là bình an giữa những sợ hãi hôm nay, bởi lẽ sự dữ vẫn có nơi thế gian như bóng bối bao trùm trái đất, nhưng “ánh sáng chiếu soi bóng tối và bóng tối không diệt được ánh sáng”.

Hiểu như thế, nhưng trong thực tế việc đón nhận và tin vào Ngôi Lời Nhập Thể như là nguồn ơn cứu độ và niềm vui của chúng ta đang khi vận mạng con người và thế giới ở trong tình trạng bất ổn, thật là một thách đố. Chúng ta cần và có thể làm gì để giữ vững niềm tin? Chúng ta hãy hướng tầm nhìn ra ngoài để nhìn thấy nơi đó vô số những tín hữu, trong thầm lặng hay công khai, sống tình bác ái và dấn thân cho công ích, thậm chí sẵn sàng quên mình cho lợi ích của người khác. Phải chăng họ như những con thiêu thân không làm chủ được mình? Không! Họ đều là những Kitô hữu mẫu mực đã thấm nhuần niềm tin vào Chúa Giêsu. Họ xứng đáng được ví như Gioan Tẩy giả, “không phải là ánh sáng, nhưng làm chứng về ánh sáng, để qua ông mà mọi người tin vào Thiên Chúa” (x. Ga 1, 7-8).

Phát biểu niềm tin tương đối dễ, nhưng để sống cho lời tuyên xưng trong cuộc sống luôn là một thách đố. Xin Chúa ban ơn giúp sức, để giữa những bóng tối của thế gian, chúng ta vẫn một lòng vững tin vào Ánh sáng thật là Ngôi Lời Nhập Thể, và cố gắng chiếu tỏa niềm tin ấy ra cho người khác, để người khác nhờ thấy những điều chúng ta làm mà tin vào Thiên Chúa.

.


Comments are closed.