Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên – Ngày 22/11/2022

Lời Chúa: Lc 21,5-11

Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giêsu bảo: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” Họ hỏi Người: “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước?”

Đức Giêsu đáp: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: ‘Chính Ta đây’, và : ‘Thời kỳ đã đến gần’; anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh, loan lạc, thì đừng sợ hãi. Vì nhưng việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu”. Rồi Người nói tiếp: “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.”

 


Suy niệm

ĐỂ ĐỨNG VỮNG TRƯỚC MẶT CON NGƯỜI

“Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” (Lc 21,6)

Với niềm tin Công Giáo, chúng ta biết rằng: Trời đất này sẽ qua đi (x. Mt 24,35). Thật vậy, qua đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã dạy dỗ các môn đệ một bài học về ngày cánh chung sẽ diễn ra trong tương lai. Người nói: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” (Lc 21,6). Với lời dạy dỗ của Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra điểm chính yếu: tất cả mọi sự trong vũ trụ này sẽ bị tàn phá vào ngày tận thế. Đồng thời, một câu hỏi được đặt ra với mỗi người: đâu là điều chúng ta có thể dựa vào để đứng vững trong ngày sau hết ấy?

Vũ trụ này sẽ bị hủy diệt! Sự hủy diệt của trái đất không như “cách” nhiều người thường nghĩ, đó là chiến tranh, đói kém, loạn lạc, dịch bệnh… (x. Lc 21,9); bởi chúng ta vẫn đang sống trong khi tất cả những điều ấy đang diễn ra trong thế giới hôm nay. Nhưng, ngày tận thế sẽ diễn ra một cách bất ngờ, nhất là ngày cuối cùng của cuộc đời mỗi người. Ngày tận thế sẽ diễn ra một cách đột ngột như chuyện ông Nôê: khi thiên hạ mãi miết ăn uống, vui chơi, hưởng thụ thì cơn lụt ập tới (x. Lc 17,26-27). Vào ngày ấy, Con Người sẽ ngự đến trong đám mây, các thiên thần của Người sẽ tra tay cầm liềm, và trái đất sẽ bị gặt (x. Kh 14,14-16). Thiên Chúa sẽ trả công cho mỗi người theo việc họ đã làm trong cuộc đời tại dương thế (x. Rm 2,6). Người sẽ nói với mỗi người: hỡi kẻ được chúc phúc, hãy vào mà hưởng niềm vui đã được dành cho ngươi (x. Mt 25,34); hoặc, hỡi quân bị nguyền rủa kia, hãy đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời (x. Mt 25,41).

Vậy, ta phải làm gì để có thể đứng vững vào ngày sau hết của mỗi người? Với kinh nghiệm của thánh Matthêu: chúng ta cần “xây nhà cuộc đời” trên nền đá vững chắc là việc lắng nghe và đem ra thực hành những lời Chúa Giêsu dạy (x. Mt 7,24-25). Chúa Giêsu đã dạy rất nhiều điều qua các Tin Mừng; và nếu cần, chúng ta cũng có thể liệt kê được hầu hết các bài học mà chúng ta đã được nghe Người dạy, chẳng hạn: khiêm nhường, tha thứ, tĩnh thức….Vậy, đâu điểm cốt yếu của các bài học mà Chúa Giêsu muốn chúng ta thi hành? Đó chính là đức mến! Thật vậy, chính Chúa Giêsu đã nói: mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ thầy ở chỗ là anh em yêu thương nhau (x. Ga 13,35); điều ấy đã được thánh Phaolô cảm nghiệm trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô: “Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến” (1Cr 13,13).

Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philipphê, ngài nói: tôi xem mọi sự đều là vô ích ngoài mối lợi là Đức Kitô (x. Pl 3,8). Xin cho mỗi người luôn biết đặt trọn cuộc đời vào Đá tảng góc tường là Chúa Giêsu (x. Ep 2,20), hầu có thể đứng vững vào ngày Người trở lại trong vinh quang (x. Mt 25,31).


Comments are closed.