Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên – Ngày 11/10/2022

Lời Chúa: Lc 11, 37-41

“Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: “Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người”.

 


Suy niệm

DÀNH CHO CHÚA TÌNH YÊU CHÂN THÀNH

.

Để nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, người chủng sinh được mời gọi dành cho Chúa một tình yêu chân thành. Tuy nhiên, tình yêu chân thành một cách thực sự, không chỉ là những hình thức bề ngoài. Nhưng, tất cả những biểu hiện bên ngoài phải xuất phát từ con tim, nội tâm bên trong. Nếu không, nó chỉ là sự giả dối, sáo ngữ, và giả hình. Đó cũng là sứ điệp Lời Chúa hôm nay muốn truyền tải cho chúng ta.

Để minh chứng tình yêu dành cho Chúa, người Do Thái tuyệt đối trung thành với luật bằng việc giữ các nghi lễ bên ngoài một cách tỉ mỉ, nệ hình thức. “Rửa tay trước khi ăn” là dấu chỉ của sự trung thành với Luật. Vì vậy, người Pharisêu ngạc nhiên khi Đức Giêsu không rửa tay trước khi ăn. Thấy vậy, Đức Giêsu đã lên án thói giữ đạo giả hình của họ: “Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà” (Lc 11, 39). Đức Giêsu lên án thói giả hình của nhóm Phariêsu bởi lẽ giả hình là lối sống giả dối, bên ngoài thực hành các việc đạo đức không phải vì lòng mến Chúa nhưng vì chính bản thân họ. Quả thật, nhóm Pharisêu thích đeo hộp kinh lớn, mặc tua áo dài, thực hành các việc cầu nguyện, bố thí, ăn chay không phải vì lòng mến từ con tim dành cho Chúa nhưng chỉ vì những lời khen; lời chào nơi công cộng; vì được ngồi chỗ nhất trong Hội Đường. (x.Mt 6,2-5,16;23). Ngay cả việc họ “rửa tay bề ngoài” trước khi ăn không phải vì lòng họ muốn hoán cải, từ bỏ tội lỗi để nên trong sạch nhưng chỉ để khoe khoang cho thiên hạ thấy mình thánh thiện, công chính. Chúa Giêsu đến chống lại, phá đổ thói giả hình này. Người chỉ trích, lên án họ là những kẻ “lòng chai dạ đá; là kẻ mù quáng; là mồ mả tôi vôi”. Đồng thời Người chỉ cho họ thấy “tình yêu chân thành tự thâm tâm” mới là yêu sách hàng đầu của Thiên Chúa. Và chỉ có “hoán cải nội tâm” mới là phương thế để có một tình yêu chân thành tự nội tâm dành cho Chúa.

Để trở nên đồng hình động dạng với Đức Kitô, cung cách của người chủng sinh phải khác với người Biệt phái. Ai trong chúng ta muốn đồng hình đồng dạng với Chúa theo cách của người Phariêsu thì cũng sống trong tình trạng tương tự như họ. Sống theo kiểu Biệt Phái, ta sẽ đánh mất tình yêu chân thành dành cho Chúa và tha thân. Lúc đó ta không còn tin vào Đức Kitô. Đã không tin, ta ắt sẽ không bước theo, sống theo và không muốn nên giống như Người. Kết cục, cuộc đời ta sẽ đi vào ngõ cụt. Lời Chúa hôm nay mời gọi ta hãy hoán cải tâm hồn mình để dành cho Chúa một tình yêu chân thành từ con tim. Hoản cải chính là việc dẹp bỏ lối sống giả hình, những điều xấu xa, tội lỗi trong lòng để trả lại khoảng trống trong tâm hồn cho Chúa ngự vào. Có dẹp bỏ thói giả hình, có hoán cả nội tâm, có từ bỏ tội lỗi, người chủng sinh mới có khả năng yêu mến và hành động vì lòng mến. Lời Chúa và Bí tích Hoà Giải, chính là phương thế hữu hiệu nhất để người chủng sinh hoán cả nội tâm, canh tân con người mình.

Chúng con cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng con biết sống trọn tâm tình của Thánh Phêrô: “Vậy anh em hãy từ bỏ mọi thứ gian ác, mọi điều xảo trá, giả hình, và ghen tương cùng mọi lời nói xấu gièm pha. Như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền lời Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ” (1Pr 2,1-2). Amen


Comments are closed.