Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên – Ngày 27/09/2022

Lời Chúa: Lc 9, 51-56

Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?” Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

 


Suy niệm

CHỌN THEO GIÊSU

“Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem.” (Mt 9, 51).

Trong cuộc sống, chúng ta phải đứng trước rất nhiều chọn lựa. Có những chọn lựa mang lại cho ta thành công và hạnh phúc. Có những chọn lựa đưa ta đến thất bại và khổ đau. Cuộc đời Chúa Giêsu cũng phải đứng trước những chọn lựa: lên Giêrusalem hay từ bỏ, vâng theo thánh ý Chúa Cha hay chọn theo ý riêng. Chúa Giêsu đã chọn lên Giêrusalem, vâng theo thánh ý Chúa Cha. Đó là chọn lựa dũng cảm, khôn ngoan, đúng đắn và hoàn hảo của Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu chọn đi lên Giêrusalem. Đối với Chúa Giêsu, lên Giêrusalem không phải là một cuộc du ngoạn hay hành hương, nhưng lên Giêrusalem là một quyết định vô cùng quan trọng, mang tính chất sống còn. Bởi lẻ, lên Giêrusalem là đồng nghĩa với việc Chúa Giêsu chọn con đường khổ hình thập giá. Thánh sử Luca thuật lại sự kiên quyết và can đảm của Chúa Giêsu trên hành trình vâng phục thánh ý Chúa Cha. Chúa Giêsu không chút do dự, không hửng hờ hay tìm cách từ chối nhưng Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem (Lc 9, 51).

Chúa Giêsu nhất quyết đi lên Giêrusalem. Tuy nhiên, đường lên Giêrusalem của Chúa Giêsu không hề bằng phẳng. Lên Giêrusalem, đó là đường lên, không phải đường về hay đường vào. Điều này vừa cho thấy sự khó khăn, cần có sự nổ lực và quyết tâm để đi lên, vừa diễn tả ý nghĩa của hành trình lên Giêrusalem là hành trình lên cùng Chúa Cha. Hành trình ấy đòi hỏi sự từ bỏ cái tôi, sự ích kỷ và sợ hãi để hoàn toàn vâng theo thánh ý Chúa Cha.

Những tưởng sự hy sinh và can đảm lên Giêrusalem của Chúa Giêsu sẽ được hoan nghênh, chúc tụng. Tuy nhiên, trên hành trình lên Giêrusalem, Chúa Giêsu và các môn đệ không được chào đón. Những người Samari không tiếp đón Người khi Người đang đi về hướng Giêrusalem (x. 9, 53). Đây quả thực là một thử thách cho sự quyết tâm lên Giêrusalem của Chúa Giêsu và các môn đệ. Nhưng Chúa Giêsu vẫn trung thành và quyết tâm với lựa chọn của mình. Người không để cho những cám dỗ bên ngoài ảnh hưởng đến con đường lên Giêrusalem, không vì cái tôi hay sự tự ái mà dừng lại, trừng phạt những người Samari như ý định của hai ông Giacôbê và Gioan.

Chúa Giêsu đã chọn con đường lên Giêrusalem trong sự can đảm và bình an, nhờ tin tưởng hoàn toàn vào thánh ý Chúa Cha. Chúng ta cũng vậy, là những Kitô hữu chọn theo Chúa, chúng ta cũng phải can đảm và bình an trên con đường theo thầy chí thánh Giêsu. Dù cho trên con đường theo Chúa có muôn vàn hiểm nguy, khó khăn, thử thách, chúng ta vẫn một lòng và kiên quyết bước đi nhờ niềm tín thác vào tình thương, sự khôn ngoan và quan phòng của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức, tín thác và mạnh dạn bước theo Chúa mỗi ngày. Ngỏ hầu, giữa muôn vàn khó khăn và thử thách của thế gian, chúng con vẫn một lòng trung kiên làm chứng cho Chúa. Nguyện cho danh Chúa luôn được cả sáng và cho nhiều người nhận biết con đường Giêsu, con đường thập giá là cùng đích và hạnh phúc của cuộc đời. Amen.


Comments are closed.