Thứ Ba Tuần XX Thường Niên – Ngày 17/08/2021

Lời Chúa: Mt 19,23-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”. Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: “Vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được”. Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: “Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?” Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết”.

 


Suy niệm

VỚI THIÊN CHÚA, MỌI SỰ ĐỀU CÓ THỂ

“Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được” (Mt 19,26).

“Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng” là lời xác quyết đầu tiên của Giáo Hội trong bản tuyên xưng đức tin, và cũng là điều quan trọng nhất. Nơi đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu long trọng mạc khải điều đó: “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được” (Mt 19,26).

Trong khung cảnh câu chuyện chàng thanh niên giàu có đi tìm cuộc sống đời đời, nhưng đã không tìm được vì không biết buông bỏ, Chúa Giêsu đã phải thốt lên: “Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời” (Mt 19,23). Ở đây, Chúa không có ý đề cập tới tất cả những người giàu, nhưng nhắm tới những người không có tinh thần nghèo khó. Bởi vì, ở những nơi khác, Tin Mừng nhắc tới những người giàu có đem của cải đi giúp đỡ Chúa và các môn đệ với thái độ rất tích (x.Lc 8,33). Giàu của cải không phải là vấn đề, vấn đề ở chỗ là cách sử dụng chúng : “Đồng tiền là một đầy tớ tốt nhưng là một ông chủ xấu”.

Với suy nghĩ đầy tính toán và thuần thế tục “Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa Người : ‘Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì ?’” (Mt 19,27). Đáp lại, Chúa mời gọi các môn đệ tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa toàn năng, quan phòng, và công minh: “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được” (Mt 19,26). Ngài nói tiếp, “Thầy bảo thật các con: Tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời” (Mt 19,28–29).

Thiên Chúa Toàn Năng và Yêu Thương sẽ luôn đi bước trước trong việc tìm kiếm và gặp gỡ con người. Ngài cũng chẳng bao giờ thua lòng quảng đại của chúng ta. Do đó, hãy luôn vui vẻ dâng hiến; hãy hy vọng, tin tưởng và trung thành như tâm tình của thánh Têrêsa Giêsu diễn tả : “Đừng để điều gì làm cho bạn xao xuyến, đừng để diều gì làm cho bạn lo sợ. Mọi sự đều qua đi, Thiên Chúa không thay đổi ! Kiên nhẫn sẽ được tất cả. Ai có Thiên Chúa, người ấy chẳng thiếu gì : Chỉ có Thiên Chúa, là đã đủ”.


Comments are closed.