Thứ Ba Tuần V Mùa Chay – Ngày 23-03-2021

Lời Chúa: Ga 8, 21-30

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: “Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi các ông không thể tới được”.

Người Do-thái nói với nhau rằng: “Ông ta sắp tự vẫn hay sao mà lại nói “Nơi Ta đi các ông không thể tới được”?”

Chúa Giêsu nói tiếp: “Các ông thuộc về hạ giới; còn Ta, Ta bởi trời cao. Các ông thuộc về thế gian này; còn Ta, Ta không thuộc về thế gian này. Ta đã nói: Các ông sẽ chết trong tội các ông. Vì, nếu các ông không tin Ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông”.

Vậy họ liền hỏi: “Ông là ai?” Chúa Giêsu trả lời: “Là Nguyên thuỷ đang nói với các ông đây! Ta có nhiều điều phải nói và đoán xét về các ông, nhưng Ðấng đã sai Ta là Ðấng chân thật, và điều Ta nói ra trong thế gian đây, chính là điều Ta đã nghe biết ở Ngài”.

Nhưng họ không hiểu là Người nói về Chúa Cha, vì thế Chúa Giêsu nói: “Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai. Ta không tự mình làm điều gì. Ðiều Ta nói, chính là điều Chúa Cha đã dạy Ta. Ðấng đã sai Ta đang ở với Ta; Ngài không để Ta một mình, bởi vì Ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài”. Khi Người nói những điều ấy thì có nhiều kẻ tin vào Người.

 


Suy niệm

TÌNH YÊU THÂP GIÁ

“Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu” (Ga 8, 28a).

Trong suộc sống, để thuyết phục người khác tin và đón nhận những gì mình nói chúng ta thường đưa ra những lập luận, những lý lẽ có lợi cho mình. Còn đối với Thiên Chúa thì khác, Ngài muốn người ta tin vào Ngài với một lòng tin chân thật, tin không dựa trên “sự lạ” nhưng tin vì thấy mình được yêu, thấy tình thương của Thiên Chúa. Vì thế, chính biến cố thập giá là nơi mà tình thương của Thiên Chúa được biểu tỏ cách rõ ràng nhất, một tình thương hiến mạng sống, một tình thương với một trái tim rộng mở.

Trang Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu mặc khải cho người Do Thái biết: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết Tôi Hằng Hữu”. Qua lời này, Đức Giêsu muốn cho người Do Thái biết rằng: sự mặc khải về thần tính của Ngài và cuộc khổ nạn trên thập giá không thể tách rời nhau. Trên thập giá, người ta sẽ nhận ra Ngài chính là Đấng Hằng Hữu tự đời đời.Trên thập giá, Thiên Chúa biểu lộ trọn vẹn tình yêu đối với nhân loại qua sự tự hiến hoàn toàn của Đức Giêsu.

Chính khi Đức Giêsu chịu chết trên thập giá, là lúc Ngài được tôn vinh và là nguồn ơn cứu độ cho mọi người. Chúng ta hãy nhìn lên Thập giá thể thấy được rất nhiều điều: thấy tội lỗi của mình, thấy tình thương của Chúa, thấy giá trị của đau khổ, thấy ơn cứu độ, thấy giải pháp cho vấn đề sự dữ. Do đó, mỗi khi gặp khổ đau chúng ta hãy nhìn lên Thập giá, hãy chạy đến với Chúa Giêsu để được Ngài nâng đỡ, ủi an. Ngài sẽ không bỏ mặc chúng ta. Ngài sẽ đồng hành với chúng ta và sẽ dẫn đưa chúng vào vào vương quốc của sự an bình và hoan lạc; vương quốc của niềm vui và hy vọng.

Chúa đã chịu chết trên Thập giá vì yêu thương chúng con. Xin cho chúng con biết nhìn lên thập giá mà cảm nhận được tình yêu Chúa và hết lòng sống tốt để đáp lại tình Chúa yêu con. Xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa mỗi khi chúng con gặp thử thách gian nan để chúng con được Chúa nâng đỡ ủi an. Amen.


Comments are closed.