Thứ Ba Tuần Thánh – Năm B

Lời Chúa: Ga 13, 21-33. 36-38

Khi ấy, (Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ), tâm hồn Người bị xao xuyến, nên Người tuyên bố: “Thật, Thầy nói thật cho các con biết, một người trong các con sẽ nộp Thầy”. Các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết Người nói về ai. Có một môn đệ được Chúa Giêsu yêu quý, đang ở bàn ăn gần lòng Chúa Giêsu. Vậy Phêrô làm hiệu cho môn đệ ấy và nói: “Hỏi xem Thầy nói về ai đó”. Môn đệ ấy nghiêng mình sát ngực Chúa Giêsu và hỏi Người: “Thưa Thầy, ai vậy?” Chúa Giêsu trả lời: “Thầy chấm miếng bánh trao cho ai là người đó”. Và Người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con Simon Iscariô. Ăn miếng bánh rồi, Satan nhập vào hắn. Chúa Giêsu nói với hắn: “Con tính làm gì thì làm mau đi”. Nhưng những người đang ngồi ăn không một ai hiểu được vì sao Người lại nói với hắn như vậy. Có nhiều người tưởng tại Giuđa giữ túi tiền, nên Chúa Giêsu bảo hắn: Hãy mua những gì chúng ta cần dùng trong dịp lễ, hoặc Người bảo hắn bố thí cho người nghèo. Vậy sau khi nhận miếng bánh đó, Giuđa liền đi ra. Bấy giờ là đêm tối. Khi Giuđa đi rồi, Chúa Giêsu phán: “Bây giờ Con Người được vinh hiển, và Thiên Chúa đã được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính Mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển! Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa. Các con sẽ tìm Thầy, và như Thầy đã nói với người Do-thái: “Nơi Ta đi, các ngươi không thể đến được”, nay Thầy cũng nói với các con như vậy”. Simon Phêrô hỏi Người: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu?” Chúa Giêsu trả lời: “Nơi Thầy đi, nay con chưa thể theo tới đó được, nhưng sau này con sẽ theo Thầy”. Phêrô thưa lại: “Tại sao con lại không theo Thầy ngay bây giờ được! Con sẽ liều mạng sống con vì Thầy”. Chúa Giêsu nói: “Con liều mạng sống vì Thầy ư? Thật, Thầy nói thật cho con biết: trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần”.

 


Suy niệm

 Mang lấy thân phận con người, Chúa Giêsu cũng biểu lộ những tình cảm của nhân loại: lo âu, sợ hãi, buồn phiền… Do vậy, khi biết có một người trong số các môn đệ sắp nộp mình, Người cảm thấy rất “xao xuyến”. Còn các môn đệ phân vân nhìn nhau, không biết là ai. Chúa Giêsu tuy không nói đích danh nhưng Người làm một cử chỉ: chấm một miếng bánh trao cho Giuđa. Cử chỉ này trả lời cho các môn đệ, đồng thời cũng biểu lộ sự thân tình và yêu thương dành cho Giuđa. Giuđa chối từ tình thương của Chúa bằng việc “ăn miếng bánh và ra đi trong đêm tối”. Thế nhưng, Người đã vượt qua được cảm giác đau buồn của người bị phản bội và sẵn sàng cho sứ vụ cứu thế mà Chúa Cha đã ủy thác cho Người.

 Trong Tuần Thánh này, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn để nhận ra tội lỗi, sự phản bội của con người đối lập với tình thương bao la, sự trung thành tuyệt đối của Thiên Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi vác thập giá đời mình bước theo Chúa bằng cách đón nhận mọi thử thách, trái ý trong cuộc đời, ngõ hầu có thể lãnh nhận ơn cứu độ và được chung hưởng vinh quang với Người.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống với niềm cảm mến nồng nàn, lòng biết ơn sâu xa và quyết tâm mạnh mẽ dấn bước theo Chúa. Xin Chúa cũng giúp chúng con tin rằng, khi có Ngài cùng đồng hành trong hành trình đức tin thì chúng con có thêm nhiều nghị lực để vác lấy thập giá đời mình và sẵn sàng chia sẻ gánh nặng thập giá của tha nhân. Amen.  


 

Comments are closed.