Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng – Ngày 13/12/2022

Lời Chúa: Mt 21, 28-32

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.” Nó đáp: “Con không muốn đâu!” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: “Thưa ngài, con đây!” nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?”

Họ trả lời: “Người thứ nhất.” Đức Giêsu nói với họ: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.”

 


Suy niệm

ĐỨC TIN VỮNG MẠNH QUA THỰC HÀNH

.

Bài Tin Mừng hôm nay tiếp nối bài Tin Mừng hôm qua khi các thượng tế và kỳ mục chất vấn về thẩm quyền của Chúa Giêsu. Khi đặt ngược câu hỏi về thẩm quyền của Gioan Tẩy Giả với giới cầm quyền Do Thái, Chúa Giêsu ngụ ý khẳng định thẩm quyền của Người là do Thiên Chúa. Trong dụ ngôn hai người con, Chúa Giêsu ví sánh đứa con thứ nhất với những người thu thuế và đĩ điếm. Sau cuộc đời tội lỗi công khai, họ đã sám hối vì nghe lời mời gọi sám hối của Gioan Tẩy Giả, để trở về với con đường của Thiên Chúa; vàs so sánh người con thứ hai với giới cầm quyền Do Thái, những người tự coi mình là công chính và phô trương vì nghi lễ. Họ thường cho là mình vâng lời Thiên Chúa, nhưng thực tế, họ không làm theo ý Người. Chúa Giêsu ẩn chứa lời quở trách thái độ giả hình của bọn cầm quyền. Chúa Giêsu đã chứng tỏ rằng thái độ của giới lãnh đạo Do Thái không phải là không biết ý Chúa, nhưng là không muốn đón nhận thánh ý Thiên Chúa. Sở dĩ họ không làm theo ý muốn của Thiên Chúa vì cái tôi kiêu ngạo khi tự coi mình là đạo đức, không cảm thấy phải sám hối để được tha thứ. Họ thuộc số người Chúa Giêsu bảo: “Chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn” (Lc 15,7).

Sứ điệp lời Chúa hôm nay không nhằm lên án hay chê bai nhóm lãnh đạo Do Thái, mà là để mỗi người chúng ta nhìn vào chính con người mình. Trong cuộc sống, có thể nhiều lần chính chúng ta đã sống và cư xử với Chúa và với nhau như thể những người không có đức tin. Khi người khác làm những điều tốt đẹp cho cộng đoàn thì chúng ta lại chê bai và nói xấu họ. Đến khi chính chúng ta thấy những việc tốt cần làm để giúp cho cộng đoàn thì một ngón tay cũng không đụng vào. Lời Chúa qua tiên tri Xôphônia trong bài đọc một là lời cảnh tỉnh cho thái độ sống ấy: “Khốn cho thành phản nghịch và ô uế, cho thành làm sự hung bạo. Nó không nghe lời, không chịu sửa dạy, không tin tưởng vào Thiên Chúa, không đến gần Chúa mình” (Xp 3,12). Còn những người đã hy sinh vất vả vì cộng đoàn và vì lợi ích chung, thì lời đáp ca là lời an ủi khích lệ của Chúa dành cho họ: “Kìa những người cầu cứu và Chúa đã nghe” (Tv 33,6). Quả thật, đức tin có thể tăng trưởng vững mạnh khi chúng ta thực hành những điều chúng ta tin qua hành động cụ thể vì “đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2,17).

Nhân dịp mừng lễ thánh Lucia, trinh nữ tử đạo hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa qua lời chuyển cầu của thánh Lucia, ban cho chúng ta thêm vững tin và phó thác vào Chúa dù có phải chịu thiệt thòi và đau khổ trong đời sống hằng ngày. Khi xưa, Chúa đã ban cho thánh nữ đôi mắt đức tin để luôn biết tin tưởng và thi hành thánh ý Chúa thế nào, thì cũng xin Chúa ban cho chúng ta đôi mắt đức tin sáng ngời như vậy để mọi ngày trong suốt cuộc đời chúng ta luôn thi hành thánh ý Chúa với lòng yêu mến như lời thánh vịnh: “Thánh ý Chúa, trọn bề tuân giữ, hồn mến yêu hâm mộ chẳng rời” (Tv 119,167).

.


Comments are closed.