Thứ Ba Tuần II Mùa Chay – Ngày 27/02/2024

Lời Chúa: Mt 23,1 - 12

Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Matthêu

Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “ráp-bi”.”

Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “ráp-bi”, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

 


Suy niệm

LÀM VÌ CHÚA

“Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy” (Mt 23,5).

Ở bất cứ nơi đâu và thời nào, người ta cũng thường đánh giá con người qua việc làm và cách cư xử. Với những người biệt phái và những nhà lãnh đạo tinh thần thời của Chúa Giêsu, Người cũng phải nhận định một cách tương tự rằng, họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy.

Cái làm của chúng ta dễ bị ảnh hưởng tác động của cái thấy. Nếu làm để cho người khác thấy, thì khi người khác thấy thì chúng ta cố gắng làm cho thật tốt để được họ khen; nhưng khi không ai thấy thì chúng ta có thể không làm hoặc làm cẩu thả. Thật thế, người khác chỉ có hiện diện ở một nơi cho nên có cái họ thấy và có cái họ không thấy. Ngay cả khi người khác thấy đi nữa thì làm sao? Có khi người khác thấy việc chúng ta làm và họ khen hoặc chê, thậm chí có khi thờ ơ chẳng quan tâm. Còn cái thấy của Chúa thế nào? Chúa thấy hết mọi sự, ở khắp mọi nơi. Không gì mà Ngài không thấy. Và khi thấy thì Chúa luôn đánh giá, Ngài vui với điều thiện và buồn với điều xấu tốt chúng ta làm.

Sứ điệp Lời Chúa mời gọi chúng ta đừng làm như người biệt phái, họ làm mọi sự cốt để cho người ta thấy, nhưng hãy cố gắng luôn sống dưới cái nhìn của Chúa, làm gì thì khi có người thấy hay không, dù việc lớn hay việc nhỏ, việc chung hay việc riêng, hãy luôn làm vì muốn đẹp lòng Chúa. Chúng ta hãy kiểm điểm đời sống mình. Vì trong chúng ta, nhiều người có trách nhiệm hướng dẫn: người thì hướng dẫn gia đình, người thì hướng dẫn cộng đoàn giáo xứ, hay nhóm người ngoài xã hội. Chúng ta cần có một đời sống gương mẫu để làm gương cho những người chúng ta hướng dẫn.

Lạy Chúa, xin giữ chúng con khỏi mọi bản năng thích tự cao tự đại, khỏi mọi tham muốn áp đặt trên tha nhân; đồng thời giúp chúng con biết việc phải làm và trợ lực chúng con có thể chu toàn trách nhiệm của mình. Amen.


Comments are closed.