Thứ Ba Tuần 3 Mùa Vọng – Ngày 15/12/2020

Lời Chúa: Mt 21, 28-32

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn cho cha!” Nó thưa lại rằng: “Con không đi”. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: “Thưa cha, vâng, con đi”. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?” Họ đáp: “Người con thứ nhất”. Chúa Giêsu bảo họ: “Quả thật, Ta bảo các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài”.

 


Suy niệm

SÁM HỐI TRỞ VỀ

“Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho”. Nó đáp: “Con không muốn đâu!” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi” (Mt 21, 28b – 29).

Trong Mùa Vọng, Giáo Hội nhắc nhớ chúng ta hai điều: Thứ nhất, Giáo Hội nhắc nhớ chúng ta chuẩn bị tâm hồn để mừng sinh nhật Đức Giêsu, Đấng Cứu Thế. Thứ hai, Giáo Hội Nhắc nhớ chúng ta hoán cải đời sống để đón chờ Ngài ngự đến lần thứ hai. Chúng ta đang sống trong chu kì thứ nhất của Mùa Vọng. Phụng vụ lời Chúa trong chu kì này nhắc nhớ chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa đến lần thứ hai. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải có những hành động cụ thể để Sám Hối Trở Về với Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót.

Lời mời gọi sám hối trở về được nhấn mạnh qua Tin Mừng mà cộng đoàn vừa nghe. Thánh sử Matthêu trình bày câu chuyện của một gia đình có người cha già và hai con trai. Ông sai hai con của mình đi làm vườn nho, nhưng hai người con có những thái độ khác nhau. Người con thứ nhất từ chối nhưng sau hối hận đi làm. Còn người con thứ hai lúc đầu mau mắn nhận lời nhưng để đó không đi làm. Điều đó cho chúng ta bài học gì? Trước tiên, qua hình ảnh người con thứ, Đức Giêsu muốn nhắm tới các nhà lãnh đạo Do Thái. Họ nói rất hay nhưng lại không sống những điều mình được nghe và giảng dạy. Chính Đức Giêsu đã từng nói: “tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm” (Mt 23,3). Họ không tin nhận Đức Giêsu là Đấng Mêsia. Khi nghe Gioan Tẩy giả rao giảng về sự công chính, các tội nhân trở lại còn họ vẫn thờ ơ không chịu tin. Thứ đến, qua hình ảnh người con thứ nhất, Đức Giêsu muốn nói đến tất cả những người thu thuế và gái điếm. Họ đại diện cho tất cả những người tội lỗi. Họ đã nghe Gioan Tẩy Giả rao giảng, đã sám hối và trở về cùng Chúa. Đại diện cho những người tội lỗi, chúng ta có thể kể đến : Giakêu, người đàn bà ngoại tình, các binh lính… Những người tội lỗi được thúc bách hoán cải đã lũ lượt kéo đến với Đức Giêsu để được nghe lời Thiên Chúa, được tha thứ và biến đổi tận căn.

Lời Chúa hôm nay, đặc biệt qua hình ảnh và thái độ của hai người con, cho chúng ta thấy rất có thể hình ảnh của họ là chính mỗi chúng ta ở nhiều lúc khác nhau. Có những lúc chúng ta là người con thứ hai mau mắn thưa vâng với Chúa, nhưng chỉ thưa trên đầu môi chót lưỡi mà không đưa đến hành động. Cụ thể, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tới với Ngài để tiến dâng lên Chúa Cha Hy Tế Tạ Ơn mỗi ngày, đặc biệt là Thánh Lễ ngày Chúa Nhật. Tuy nhiên, chúng ta vẫn để cho công việc, thú vui, sự lười biếng lấn át lời mời gọi đó. Mỗi lần như vậy, Chúa mời gọi chúng ta hãy quyết tâm như người con thứ nhất biết hối hận và trở về với Chúa. Sự trở về này được thể hiện qua việc chúng ta chạy đến với Chúa qua bí tích Hòa giải, năng tham dự Thánh Lễ và rước lễ, nhất là Thánh Lễ ngày Chúa Nhật. Sự trở về này không chỉ nằm trong ý thức mà phải được thể hiện bằng hành động thiết thực của chúng ta. Vì thánh Giacôbê Tông Đồ dạy: “Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gc 2,17).

Muốn được vậy, mỗi chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho mình một đức tin mạnh mẽ, một lòng mến nồng nàn và một lòng cậy trông vững mạnh. Cùng với đó, chúng ta xin cho mình một lương tâm nhạy bén, biết nhận ra con người tội lỗi của mình để mau mắn trở về với tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Amen.


Comments are closed.