Thứ Ba tuần 23 Thường Niên – Ngày 12/09/2017

Lời Chúa: Lc 6, 12-19

Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ: Đó là Simon, mà Người đặt tên là Phêrô, và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt là kẻ phản bội.

Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA CHA

“Trong những ngày ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm câu nguyện cùng Chúa Cha” (LC 6, 12)

Tục ngữ Việt Nam có câu “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Nhận sức mình có hạn, cho nên bản thân ta thường muốn có người trợ giúp. Sự trợ giúp càng thiết thực bao nhiêu thì công việc sẽ càng tiến triển bấy nhiêu. Trong Tin Mừng hôm nay, thánh sử Luca thuật lại việc Chúa Giêsu tuyển chọn các tông đồ. Đây là một công việc hệ trọng, cho nên Ngài đã phải cầu nguyện suốt đêm để xin sự trợ giúp của Chúa Cha. Với Chúa Giêsu đây không phải là lần duy nhất Ngài cầu nguyện, nhưng việc cầu nguyện là thường xuyên và rất quan trọng đối với Chúa. Trước mỗi sứ vụ Chúa Giêsu luôn cầu nguyện, từ đó cho thấy Chúa Giêsu là Chúa mà Người vẫn phải cầu nguyện. Ngài luôn ý thức rõ chỉ có cầu nguyện mới giúp Ngài chu toàn sứ vụ mà Chúa Cha trao phó.

Noi gương Chúa Giêsu người Kitô hữu cũng phải cầu nguyện không ngừng, luôn mãi, để trước hết là bầy tỏ tâm tình thờ phượng Thiên Chúa trong sự khiêm tốn nhìn nhận sự yếu hèn của bản thân, mà biết chạy đến với Chúa xin sự trợ giúp. Sau đến là tìm biết thánh ý Chúa trong mỗi công việc, nhất là những việc quan trọng. Và cuối cùng, ta thấy mặc dù Chúa Giêsu đã cân nhắc và cầu nguyện nhiều trước khi lựa chọn các tông đồ, nhưng vẫn có một tông đồ phản bội là Giuđa. Thiên Chúa vẫn để con người tự do chọn lựa đời mình. Nhưng khi ơn Chúa được con người hợp tác thì công việc sẽ thành công và tốt đẹp hơn. Chúng ta hãy cầu nguyện cho ơn gọi của chính mình. Xin cho chúng ta biết hợp tác với ơn Chúa để ơn gọi và sứ vụ của chúng ta ngày càng triển nở hơn.

Lạy Chúa, xin cho con biết khiêm tốn nhìn nhận sự yếu đuối của mình, ý thực rằng không có Chúa chúng con không thể làm gì được, xin cho con luôn trung thành với Chúa và với Giáo Hội bằng cách cộng tác với ơn kêu gọi và sứ vụ Chúa trao, thực hành thánh ý Chúa . Amen.


Comments are closed.