Thứ Ba sau Chúa Nhật I Mùa Vọng – Ngày 29/11/2016

Lời Chúa: Lc 10, 21-24

Chúa Thánh Thần, Người nói: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha Ta đã trao phó cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Ðấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết!” Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: “Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều chúng con xem thấy; vì chưng Ta bảo các con: có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều chúng con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều chúng con nghe, mà đã chẳng được nghe.


Suy niệm

“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết điều này, nhưng lại mặc khải cho người bé mọn” (Lc 10, 21)

Những người bé mọn mới có thể đón nhận mạc khải của Chúa, bởi lẽ họ ý thức được giới hạn sự hiểu biết của mình nên họ khao khát đón nhận Lời Chúa. Từ đó, họ khiêm tốn, mở rộng cõi lòng để đón nhận mạc khải và giáo huấn của Chúa với đầy sự tín thác. Chúa Giêsu hoan hỷ cảm tạ Chúa Cha về ơn phúc trọng đại mà Cha đã dành cho những người đơn sơ, chân thành. Còn với những “bậc khôn ngoan thông thái”, không phải là Thiên Chúa không mạc khải cho họ nhưng vì họ đã tự cho mình đã đầy đủ sự khôn ngoan và đã hiểu biết hết mọi sự nên họ không cần sự dạy bảo và hướng dẫn nơi người khác.

Giữa cuộc sống hôm nay, khi trào lưu sống thực dụng lên ngôi, người sống chân thành, đơn sơ thường thua thiệt nên họ dễ chạy theo lối sống khôn ngoan của thế gian. Hơn lúc nào hết, người Ki-tô hữu được mời gọi trở nên bé mọn, đơn sơ để tâm hồn luôn ngay chính và bình an. Sống đơn sơ, nhỏ bé, tựa nương vào Thiên Chúa là điều kiện cần thiết giúp con người hiểu biết thật sự về chính mình. Cách sống đơn sơ chân thành với mọi người là chiếc thang dẫn lối chúng ta đến với nguồn bình an và hạnh phúc đích thực của cuộc đời là chính Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết tránh xa lối sống khôn ngoan kiểu người đời mà biết chọn lấy Chúa qua cách sống của con giữa thế giới hôm nay. Xin ban cho chúng con luôn ý thức mình yếu hèn và giới hạn để chúng con biết hủy mình ra và phó thác mọi sự trong tay Chúa. Từ đó, chúng con mới có thể đạt được Chúa là tất cả cuộc đời chúng con. Amen

 


Comments are closed.