Thứ Ba Sau Chúa Nhật II Mùa Chay – Ngày 15/3/2022

Lời Chúa: Mt 23, 1-12.

Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:2 “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào.5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài.6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường,7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “ráp-bi”.

8 “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “ráp-bi”, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô.11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên”.

 


Suy niệm

LÀM ĐIỀU THIỆN LÀ TÔN VINH THIÊN CHÚA

“Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên” (Mt 23,12).

Thiên Chúa khắc nghi trong lòng mỗi người thiên luật: “làm điều thiện, tránh làm điều ác”. Với thiên luật này, Thiên Chúa muốn chúng ta làm điều thiện để tôn vinh Ngài, còn khi chúng ta làm điều ác chính là đang khinh thường Thiên Chúa. Thế nhưng, trong bài Tin Mừng hôm nay, những kinh sư và người Pha-ri-sêu dựa vào giáo lý của Thiên Chúa và địa vị tôn giáo của mình để dạy làm điều ác với vỏ bọc của đạo đức bên ngoài.

Thiên Chúa hạ thấp những ai làm điều ác. Chúa Giêsu mạnh mẽ lên án các kinh sư và người Pha-ri-sêu là những người chỉ biết làm điều ác: họ dạy những giáo lý tốt đẹp mà họ không bao giờ làm; họ áp đặt những quy tắc lề luật khắc nghiệt nhưng mình lại không thực hành những điều này; họ phô trương việc đạo đức của mình; họ hám danh từ chỗ ngồi đến việc thích được chào hỏi nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy. Qua đây, họ đang lợi dụng địa vị tôn giáo để tôn vinh chính mình, để dân quy phục họ trong sợ hãi hơn là tôn vinh Thiên Chúa. Do đó, họ đang bị hạ thấp trước Thiên Chúa trong lời nói của Chúa Giêsu, vì những điều xấu họ đã làm với vỏ bọc của đạo đức bên ngoài. Chúa Giêsu muốn họ sống đúng với địa vị tôn giáo và giáo lý mà mình giảng dạy để nêu gương sáng cho dân chúng, và cùng dân thực thi điều thiện mà Thiên Chúa muốn thấy trong lời của ngôn sứ I-sai-a dạy là: “Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bằng, sửa phạt người áp bức, xử công mình cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ” (Is 1,17). Nhờ làm điều thiện, Thiên Chúa sẽ được nhận biết, được tôn vinh trong dân chúng; còn họ cũng sẽ có giá trị trước Thiên Chúa, và điều ác sẽ bị loại trừ khỏi cuộc sống. Ý muốn của Thiên Chúa là như vậy, còn chúng ta có đang biết hạ mình xuống để làm điều thiện và diệt trừ điều ác nơi mình?

Chúng ta làm điều thiện để tôn vinh Thiên Chúa và sinh ích lợi cho tha nhân như: biết nói lời khích lệ và chia sẻ vật chất với những người nghèo khổ; không nói và làm điều giả dối để được khen ngợi cũng như làm cho tha nhân ngộ nhân những điều mình không có; đại lượng với tha nhân nhưng nghiêm khắc với chính mình nhằm loại trừ những thói hư tật xấu; khiêm nhường và quyết tâm sửa chữa lỗi lầm khi được tha nhân chỉ dẫn. Đồng thời, chúng ta làm sáng tỏ cái thiện nơi mình, bằng cách đến với Sự Thiện của Thiên Chúa nơi Bí tích Hòa Giải, để được Ngài tẩy xóa tội lỗi và được chúc phúc như lời ngôn sứ I-sai-a nói: “Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẩm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông” (Is 1,18).

Mùa Chay là mùa sám hối. Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở về với Ngài trong tâm tình sám hối. Vậy, chúng ta xin Thiên Chúa ban ơn sám hối về những điều ác trong tư tưởng cũng như việc làm, và ơn ‘tập làm điều thiện’ để Danh Thiên Chúa được tôn vinh.


Comments are closed.