Thứ Ba sau Chúa Nhật 8 mùa Thường Niên – Ngày 24/05/2016

Lời Chúa: Mc 10, 28-31

Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất”.


Suy niệm

Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất”. (Mc 10, 31)

Tin mừng thuật lại cho chúng ta cuộc đời và giáo huấn của Chúa Giêsu. Những hành động và lời nói của Chúa khiến chúng ta hâm mộ nhưng đôi khi cũng làm cho chúng ta bất ngờ vì khác hẳn với lối sống thông thường của thế gian. Trong khi các chính khách luôn tìm cho mình những trợ thủ tài giỏi để củng cố địa vị, giữ vững thế lực, Chúa Giêsu lại chọn những người chất phác, đơn sơ. Trong lúc cả thế giới quay cuồng cuốn theo khoa học kỹ thuật để ngày càng giàu hơn, Chúa Giêsu dạy sống nghèo để trọn lành. Giữa những lúc con người muốn có được tất cả, thỏa mãn các đam mê, Chúa Giêsu nói hãy bỏ mọi sự mà đi theo Ngài. Với sức mạnh của lý trí, con người muốn vươn cao lên trên mọi thứ và thống trị lẫn nhau, Chúa Giêsu bảo người làm lớn phải là người phục vụ.

Bước theo Thầy Giêsu đồng nghĩa với việc chấp nhận đi ngược lại với thói quen của thế gian, là chấp nhận “lội ngược dòng”. Giữa một cuộc sống đầy ganh đua, đòi hỏi con người không ngừng cạnh tranh, nhằm đạt được vị trí cao, người môn đệ Chúa phải sẵn sàng chọn chỗ rốt hết. Giữa những nẻo đường quyền lực, danh vọng và lạc thú, người tín hữu trung thành với giáo huấn của Chúa Giêsu chọn con đường mang tên phục vụ, hy sinh. Đây không phải là một chọn lựa dễ dàng nhưng là một chọn lựa đẹp và ý nghĩa, làm cho chúng ta nên giống Chúa, giúp chữa lành và hoá giải biết bao tranh chấp, thù hận, đau thương và mang lại cho con người bình an ơn cứu độ.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận ra vẻ đẹp của con đường phục vụ và can đảm bước theo lời Chúa mời gọi. Xin cho chúng con thêm xác tín rằng Thập Giá Chúa đích thực là nguồn an ủi, dẫn chúng con đến hạnh phúc đời đời. Amen.


Comments are closed.