Thứ Ba sau Chúa Nhật 6 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mc 8, 14-21

Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: “Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê”. Các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng: “Tại mình không có bánh”. Chúa Giêsu biết ý liền bảo rằng: “Sao các con lại nghĩ tại các con không có bánh? Các con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao các con tối dạ như thế, có mắt mà không xem, có tai mà không nghe? Khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư, các con không nhớ sao?” Các ông thưa: “Mười hai thúng”. – “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư?” Họ thưa: “Bảy thúng”. Bấy giờ Người bảo các ông: “Vậy mà các con vẫn chưa hiểu sao?”

 


Suy niệm

 Đoạn Tin Mừng hôm nay liên quan đến phép lạ hóa bánh ra nhiều mà thánh sử Marcô đã tường thuật trước đó (x.Mc 8,1-10). Phép lạ ấy chứng tỏ uy quyền của Chúa Giêsu. Ngài chính là Môisen mới, ban lương thực nuôi dưỡng muôn dân. Dẫu vậy, những người Pharisêu vẫn không tin vào Chúa. Họ còn đòi hỏi Chúa cho thấy một dấu lạ từ trời (x.Mc 8,11). Còn với những người thuộc phái Hêrôđê, họ chỉ lo những chuyện chính trị và quyền lợi vật chất, nên phép lạ hóa bánh ra nhiều của Chúa Giêsu cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với họ. Bởi thế, Chúa Giêsu đã khuyến cáo các môn đệ: “Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê” (Mc 8,15).

 “Men biệt phái” là thói giả hình, đạo đức giả, kiêu căng, phô trương,…; “men Hêrôđê” là thói háo danh, tham lam, yêu lợi lộc, quyền bính,… Tất cả những nết xấu này của những người Pharisêu và phái Hêrôđê đã bị Chúa Giêsu nhiều lần lên án. Thế nên, lời Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ năm xưa cũng là điều mà chúng ta – những Kitô hữu hôm nay phải cẩn thận đề phòng. Quả thật, sống trong xã hội xô bồ hiện tại, con người bị lôi cuốn bởi lối sống hưởng thụ, chạy theo danh-lợi-thú,… Không tỉnh táo, người môn đệ của Chúa Giêsu cũng dễ bị “lây nhiễm” những thứ “men” này. Để khỏi bị lây nhiễm những thứ “men xấu” trên, người môn đệ cần luyện tập một lối sống được tác động bởi những “men tốt”. Đó là một đời sống luôn kết hiệp với Chúa Giêsu qua việc chuyên chăm đọc và suy gẫm Lời Chúa; qua việc năng lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể và Hòa Giải; qua việc thanh luyện bản thân mỗi ngày. Nhờ vậy, chúng ta sẽ trở nên những Kitô hữu nhiệt thành và góp phần làm cho thế giới hôm nay nồng thắm “men Giêsu”. 

Lạy Chúa Giêsu! Phận người vốn mỏng manh, yếu đuối; biết bao cám dỗ, tệ nạn xã hội dễ lôi cuốn chúng con phạm tội. Xin Chúa giúp chúng con biết “lội ngược dòng”, dám nói không với sự xấu và tội lỗi, sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, và can đảm làm chứng cho Chúa giữa dòng đời hôm nay. Amen. 


 

Comments are closed.