Thứ Ba sau Chúa Nhật 5 Phục Sinh – Ngày 16/05/2017

Lời Chúa: Ga 14, 27-31a

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy. Nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy”.

 


Suy niệm

BÌNH AN CỦA CHÚA GIÊSU

“Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” (Ga 14, 27).

Trong hành trình rao giảng công khai, Chúa Giêsu đã chọn gọi, huấn luyện và trao cho các tông đồ sứ vụ loan báo ơn cứu độ. Trong thời gian này, Chúa Giêsu đã hiện diện trực tiếp bên các tông đồ để dạy dỗ, an ủi và trợ giúp khi các ngài gặp hiểm nguy. Chúa Giêsu biết các tông đồ sẽ phải đối đầu với sự dữ, sẽ gặp bất an, xao xuyến, sợ hãi và có thể tan rã khi Người bước vào cuộc khổ nạn. Biết rõ điều này nên Chúa Giêsu đã trao ban bình an của Người cho các tông đồ. “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Ga 14, 27). Thiết nghĩ, trước khi Chúa Giêsu phục sinh, các tông đồ chưa biết rõ, chưa hiểu đủ về sự bình an của Thầy. Chỉ dưới ánh sáng phục sinh của Chúa Giêsu, các tông đồ xưa và cả chúng ta hôm nay mới hiểu được bình an đó không phải là sự yên ổn bên ngoài, cũng chẳng phải là sự thoải mái, yên vui về tâm lý. Bình an Chúa Giêsu ban tặng là ân huệ lớn lao mà Người đã mang đến cho nhân loại từ Chúa Cha. Ân huệ này chính là đức tin, là sự thật, là ánh sáng, là sự sống, là niềm hy vọng và niềm vui cứu độ. Khi đã tin và đặt trọn niềm hy vọng vào Chúa Giêsu phục sinh, các tông đồ luôn có bình an trong tâm hồn dù các ngài có gặp khó khăn, bắt bớ và thậm chí phải mất cả mạng sống để làm chứng cho Tin Mừng thì các ngài vẫn đón nhận trong trong an vui. Chúa Giêsu đã ban cho các tông đồ và cho toàn thể nhân loại bình an của Người, thứ bình an mà Người đã nhận từ Chúa Cha.

Con người hay lầm tưởng của cải vật chất, khoa học kỹ thuật hay địa vị chức quyền có thể đem đến sự bình an, mà kỳ thực nhiều khi nó lại là nguyên nhân đưa đến sự bất an nơi cõi lòng. Con người thời nay đang cảm thấy nhiều bất an vì họ không để cho Chúa hiện diện trong tâm hồn, trong gia đình và trong từng lựa chọn. Khi chúng ta lấy của cải vật chất, danh vọng và thế lực trần thế làm điểm tựa an toàn thì ta sẽ sống trong lo sợ và bất an. Bởi những gì thuộc về thế gian thì nay còn mai mất, như hoa sớm nở chiều tàn. Trong cuộc sống này, chắc chắn người tín hữu chúng ta còn phải đối diện với nhiều khó khăn thử thách, và điều này sẽ làm cho ta sợ hãi lo âu. Chỉ khi nào chúng ta chọn Chúa là cùng đích thì chúng ta mới có bình an đích thực dù đời sống ta vẫn gặp thử thách gian nan. Sự hiệp thông sâu xa trong đức tin với Ba Ngôi Thiên Chúa sẽ cất đi những bận tâm, lo lắng và bất an cho ta. Chúa Giêsu Phục Sinh giúp ta hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa thì cũng chính Người mới có thể ban cho ta sự bình an đích thực. Người tín hữu chúng ta có hy vọng, có bình an vì ta xác tín rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại trong ngày sau hết để dẫn chúng ta trở về với Cha là nguồn cội của hạnh phúc và an vui.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, trong cuộc sống hằng ngày, chúng con luôn mong mình có được hạnh phúc và bình an. Xin Chúa cho chúng con biết tìm kiếm bình an và hạnh phúc đích thực là chính Chúa. Amen.


Comments are closed.