Thứ Ba sau Chúa Nhật 33 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 19, 1-10

Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: “Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”. Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: “Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi”. Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: “Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn”. Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng, Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điễu gì đã hư mất”.


Suy niệm

“Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.” ( Lc 19,10).

Bài Tin mừng Thánh Luca tường thuật lại việc Chúa Giêsu nhìn thấy, đến với và vào nhà ông Dakêu. Cùng một sự việc nhưng lại có hai thái độ xảy ra: Mọi người xì xầm vì Chúa vào nhà người tội lỗi; còn chính Dakêu thì vui mừng vì sự hiện diện của Chúa và ông quyết tâm ăn năn hối cải. Ơn cứu độ đã đến với nhà ông. Chúa Giêsu đã không ngần ngại đi bước trước, không bận tâm trước những lời gièm pha mà Ngài chỉ một lòng yêu thương lo cho phần rỗi của những ai chạy đến cùng Ngài.

Noi gương Chúa, chúng ta cũng được mời gọi thực thi lòng bác ái, bao dung qua việc tha thứ những lỗi lầm, thiếu xót và dành cho nhau một cái nhìn thiện cảm. Có như thế nhân loại mới ngày càng xích lại gần hơn để thế giới không chỉ có những lời nói hay mà còn tràn ngập những cử chỉ, việc làm tốt đẹp trong tình thương và sự quan phòng của Chúa.

Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con một trái tim quảng đại như Chúa để chúng con sống với và cho nhau bằng chính tình yêu bao la của Chúa. Amen.


Comments are closed.