Thứ Ba sau Chúa Nhật 3 Mùa Chay – Ngày 21/03/2017

Lời Chúa: Mt 18,21-35

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

 


Suy niệm

THA THỨ KHÔNG GIỚI HẠN

“Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18,22).

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu giáo huấn các môn đệ của Người là hãy tha thứ cho nhau. Nếu sửa lỗi là một khía cạnh của tình yêu, thì tha thứ những lỗi lầm của nhau lại là một khuôn mặt khác của tình yêu. Tình yêu tha thứ theo Chúa Giêsu phải là một tình yêu như thế nào? Đối với Phêrô, ông cho rằng việc tha thứ là việc phải thực hiện hằng ngày nơi môn đệ ccủa Thầy Giêsu, nhưng ông muốn biết là phải chăng bổn phận này cũng có một giới hạn?. Do đó, trong câu hỏi của Phêrô đã đưa ra con số bảy để hỏi Chúa Giêsu: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” (Mt 18,21). Khi đặt câu hỏi như thế, có lẽ thánh Phêrô cho rằng mình tha thứ đến bảy lần là nhiều hơn sự mong đợi, là hoàn hảo rồi. Nhưng ông đã lầm. Thật thế, Chúa Giêsu đã dạy cho ông rằng sẽ không bao giờ đến cái lúc mà chúng ta có thể nói: Bây giờ tôi đã tha thứ đủ rồi; bây giờ tôi không còn bị buộc phải tha thứ nữa; đối với tôi mức độ tha thứ đã đạt rồi. Nhưng với câu trả lời cho thánh Phêrô: “Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18, 22), Chúa Giêsu không nêu ra một khối lượng các trường hợp có thể đo lường được, nhưng muốn khẳng định rằng bổn phận tha thứ không hề có một giới hạn nào.

Trong cuộc sống, ắt hẳn chúng ta đã từng nghe hay thậm chí là chính miệng chúng ta đã thốt ra những câu nói như: tôi không thể đội trời chung với nó, quân tử trả thù mười năm chưa muộn,… Tuy nhiên, có khi nào bạn và tôi ý thức rằng những kiểu nói như thế là đi ngược lại với Lời Chúa dạy không? Thế đấy, có khi chỉ là một câu nói vô ý hoặc một lời trách móc, đã chạm đến tự ái của nhau, hạ nhục nhau, và thậm chí là không thể tha thứ cho nhau. Những lúc như thế, Chúa Giêsu đã không vô lý khi Người đòi hỏi chúng ta phải tha thứ đến không giới hạn, bởi Người không để chúng ta một mình nhưng luôn đồng hành và ban sức cho chúng ta vượt thắng sự ích kỷ của chính mình, để vươn đến đức ái vẹn toàn. Mặt khác, tha thứ không nhắm đến khích lệ thói xấu, nhưng nâng đỡ anh em bị vấp ngã đứng lên. Như vậy, chỉ khi biết tha thứ cho nhau, chúng ta mới khám phá ra chiều sâu của lời xin trong Kinh Lạy Cha: “xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”, đồng thời chúng ta cũng nhận ra được chân lý của Mối Phúc thứ năm: “Phúc thay ai biết xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương”.

Lạy Chúa, xin ban cho từng người chúng con biết sẵn sàng tha thứ cho nhau, tha thứ không phải bảy lần nhưng là bảy mươi lần bảy, nghĩa là tha thứ liên tục, tha thứ không giới hạn. Amen.


Comments are closed.