Thứ Ba sau Chúa Nhật 3 Mùa Chay – Năm C

Lời Chúa: Mt 18, 21-35

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.


Suy niệm

Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Chúa Giêsu mà hỏi rằng : “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp : “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”

Tha thứ là nhịp cầu nối liền yêu thương giữa con người với con người. Thù hận, ghen ghét, ích kỉ, trả thù là những bức tường vô hình đẩy người ta mỗi ngày một xa nhau. Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một cái nhìn mới về việc sống yêu thương tha thứ. Chúa mời gọi các môn đệ đi đến cùng trong tinh thần tha thứ, đó là tha thứ luôn luôn, tha thứ mãi mãi, tha thứ vô điều kiện : “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. Chúa không dạy một lý thuyết suông, nhưng Chúa thực hành qua chính cuộc đời của Chúa. Với người phụ nữ ngoại tình, Chúa không kết án : “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11). Với tông đồ Phêrô, đã từng chối Chúa, Chúa không trách móc, nhưng nhìn ông bằng ánh mắt cảm thông xoa dịu… Hơn nữa, tha thứ là điều kiện để được Thiên Chúa thứ tha : “Nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng sẽ không tha lỗi cho anh em” (Mc 11,26). Thánh Phaolô khuyên nhủ dân thành Côlôsê : “Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau” (Cl 3,12-13).

Sứ điệp Mùa Chay mời gọi mỗi người Kitô Hữu sám hối ăn năn, chay tịnh bác ái, biến đổi đời sống mà trở về với Chúa, để được Chúa thứ tha. Mùa Chay năm nay diễn ra trong Năm Thánh Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, nên càng thôi thúc chúng ta bước ra khỏi con người của chính mình, chạy đến nài xin sự tha thứ của Thiên Chúa, và bắt chước Thiên Chúa mà sẵn sàng tha thứ cho anh chị em mình.

Lạy Chúa, thật chẳng dễ dàng để tha thứ cho nhau nếu chúng con không có được sức mạnh của Chúa đỡ nâng và thúc đẩy. Xin cho chúng con biết nhìn lên Chúa là mẫu gương tha thứ, để chúng con cũng biết sống tha thứ như Chúa đã từng tha thứ cho chúng con. Amen.


Comments are closed.