Thứ Ba sau Chúa Nhật 3 Mùa Chay – Năm B

Lời Chúa: Mt 18, 21-35

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

 


Suy niệm

Mùa chay là thời gian thuận lợi cho mỗi người thay đổi và hoán cải: thay đổi theo hướng tích cực hơn, hoán cải để nên thiện hảo hơn. Nhận ra tình yêu bao la Thiên Chúa dành cho mình, chúng ta muốn trở về với Ngài đó là bước đầu của sự hoán cải. Nơi Ngài, chúng ta hòa giải với Thiên Chúa và với nhau. Qua dụ ngôn “chủ nợ và con nợ”, Chúa Giêsu chỉ cho các môn đệ thấy Thiên Chúa luôn thương xót và tha thứ cho con người, trong khi con người thường tính toán ích kỷ với nhau. Tha thứ là việc không dễ dàng. Tha hay không tha là sự chọn lựa của mỗi người, nhưng Lời Chúa nhắc nhở: “Cha Thầy trên trời cũng xử với các con như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”. Một trong những phương thế giúp ta dễ dàng tha thứ hơn, là nhìn vào gương tha thứ của Chúa : Không kết án người phụ nữ ngoại tình (Lc 8,50); tha thứ và cầu nguyện cho Phêrô khi ông chối Chúa (Lc 22,32); tha cho chính những kẻ giết hại mình (Lc 33,23)…

Mỗi người chúng ta mắc nợ rất nhiều với Chúa, với tha nhân, và đã được tha thứ. Càng ý thức về ơn tha thứ mình đã lãnh nhận, chúng ta càng phải sẵn lòng tha thứ cho nhau. Ước gì qua lời Chúa hôm nay, chúng ta biết siêng năng đến với bí tích Hoà Giải và Thánh thể để đón nhận và sống tinh thần tha thứ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận, tha thứ và yêu thương nhau như chúng con đã được Chúa thứ tha, đón nhận và yêu thương. 


Comments are closed.