Thứ Ba sau Chúa Nhật 20 Thường Niên – Ngày 22/08/2017 – Lễ Đức Maria Nữ Vương

Lời Chúa: Lc 1, 26 - 38

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !”

Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.


Suy niệm

TÌNH YÊU ĐÁP ĐỀN TÌNH YÊU

“Bấy giờ bà Maria nói: Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”

Trên thế giới có nhiều chuyện tình nổi tiếng, người ta biết đến chúng vì nó lãng mạn, gây cấn nhưng lại ngắn ngủi. Tình yêu của nhân loại bất toàn mà vẫn đi vào lòng người thì huống hồ tình yêu Thiên Chúa chẳng in sâu vào lòng người và lưu truyền mãi mãi sao. Một Thiên Chúa cao vời khôn sánh, khôn dò thấu nay lại hạ mình như một con người thỏ thẻ lời ngỏ với một thụ tạo của mình thông qua lời chào của sứ thần: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28). Lời chào đầy bất ngờ không chỉ riêng đối với Đức Maria mà còn cả toàn thể vũ trụ cũng thấy đầy kinh ngạc. Đức Maria bối rối vì chưa hiểu lời chào nhiệm mầu đó có ý nghĩa gì. còn nhân loại ngạc nhiên vì không thể hiểu tình yêu cao vời của Thiên Chúa.

Thiên Chúa lại một lần nữa giãy bày cõi lòng mình “Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là con Đấng Tối Cao. Đức Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavit, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacop đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận” (Lc 1,31,33). Nghe lời chào và giải thích, hẳn Đức Maria đã nhìn thấy tình thương hải hà của Chúa dành cho Mẹ và cho loài người đồng thời Mẹ cũng thấy dự án mà Chúa sắp thực hiện ngang qua Mẹ.

Đáp lại tiếng gọi đầy yêu thương và khiêm nhường cúi xuống của Thiên Chúa, Đức Maria sẵn sàng mở lòng ra đón nhận và quy phục cách mau mắn. Mẹ vội vã thưa với sứ thần “Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Nhận dự án của Chúa, Mẹ bắt đầu chết cho mình và chỉ còn biết sống cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Mẹ không còn tìm hạnh phúc riêng cho mình. Giờ đây, Mẹ lấy niềm vui hạnh phúc của Thiên Chúa và của nhân loại làm niềm vui và hạnh phúc của Mẹ. Bởi đó, Mẹ xứng đáng được mọi người muôn thế hệ chúc mừng, ca tụng là Nữ Vương trên các tầng trời và dưới mặt đất.

Lạy Mẹ Maria! Chúng con chúc tụng Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng, xin Mẹ cũng làm Nữ Vương của mọi dân tộc, mọi nền văn hóa và mọi tâm hồn nhân thế, để nhờ Mẹ chúng con đến với Chúa Giêsu, con của Mẹ và cũng là ơn cứu độ của chúng con. Amen.


Comments are closed.