Thứ Ba sau Chúa Nhật 19 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mt 18, 1-5. 10. 12-14

Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? “Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. “Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.


Suy niệm

Ý lực:

“Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này” (Mt 18, 10).

Chia sẻ:

Lời Chúa hôm nay cho thấy sự khác nhau giữa cách nhìn của con người và của Thiên Chúa: kẻ bé mọn đối với con người có thể lại là kẻ lớn nhất trong Nước Thiên Chúa. Theo cách nhìn của Chúa Giê-su, kẻ bé mọn chính là những con người đơn hèn, nghèo khổ, bệnh tật và tội lỗi. Họ là những con người dễ bị khinh miệt và lãng quên trong xã hội. Qua dụ ngôn con chiên lạc, Chúa Giê-su đã cho ta thấy chiều kích cá vị của tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu đó không chấp nhận mất một vì chín mươi chín. Vì mỗi con người đều là một đối tượng trọn vẹn của tình yêu Ngài.

Với sự phát triển của xã hội hôm nay, con người dễ có cách nhìn lệch lạc đối với người khác. Nhiều khi ta đồng hóa phẩm giá của một con người với những giá trị vật chất như tiền, tài hay địa vị… Ta dễ coi thường những người không có những giá trị vật chất đó. Khi kính trọng một người giàu, nhưng lại coi khinh một người nghèo khổ, đó là ta đang vật chất hóa phẩm giá của con người. “Chớ khinh thường một ai trong những kẻ bé mọn này”, lời cảnh giác xưa của Chúa Giê-su càng mạnh mẽ hơn trong xã hội hiện đại hôm nay.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, còn biết bao nhiêu người ở khắp nơi trên thế giới chưa được tôn trọng trong phẩm giá của một con người. Chính con người đang là kẻ thù ghê gớm nhất của chính phẩm giá mình. Xin cho mọi người ý thức rằng phẩm giá của con người không hệ tại ở những gì họ có, nhưng hệ tại ở chỗ họ là con người và là con cái Chúa. Qua đó, xin giúp chúng con biết kính trọng anh chị em mình, đặc biệt là đối với những anh chị em bé mọn. Amen.


Lễ Thánh Clara, trinh nữ

Thánh Clara được sinh ra trong một gia đình quyền uy, thế giá ngày 16 tháng 7 năm 1194 tại Assise miền Ombrie nước Ý. Mẹ của thánh nhân đã hun đúc con ngay khi Clara còn nhỏ, bà đã giáo dục con về nhân bản, về mặt đạo đức và bằng chính gương sáng của bà……..xem tiếp


Comments are closed.