Thứ Ba sau Chúa Nhật 17 mùa Thường Niên – Ngày 26/07/2016

Lời Chúa: Mt 13, 16-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe”.


Suy niệm

“ Như người ta thu cỏ lùng rồi lấy lửa mà đốt đi như thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy”. ( Mt 13,40)

 

Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh có lùng và lúa tốt để cho thấy thực tại ở thế gian là có cả người lành và kẻ dữ. Tuy nhiên, chúng ta biết chắc chắn một điều là ban đầu Thiên Chúa tạo dựng mọi sự đều tốt đẹp, nhất là con người vì được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Thế nhưng, con người đã lạm dụng tự do Thiên Chúa ban để làm những điều xấu, chiều theo những đam mê của thế gian, trở thành con cái của ma quỉ. Dù vậy, Thiên Chúa, vì lòng thương xót vô bờ bến và tôn trọng tự do của con người, đã để cho cả người tốt và kẻ xấu cùng tồn tại. Ngài cho mưa xuống trên kẻ lành cũng như trên kẻ dữ. Ngài luôn kiên nhẫn, mở rộng đôi tay và trái tim nhân ái chờ đợi con người quay trở lại với Người.

Về phần mình, mỗi người chúng ta cần nhận ra thân phận tội lỗi của mình và đứng lên quay trở về cùng Chúa. Nếu chúng ta nhận ra và can đảm bước lại gần Thiên Chúa thì Người sẽ ủ ấp chúng ta trong tình yêu của Ngài, cho ta hưởng hạnh phúc với Ngài mãi mãi. Mặc dù tội ta có đỏ như son Ngài cũng sẽ làm cho ta trở nên trắng như tuyết. Hơn nữa, sống giữa thế gian pha lẫn cỏ lùng và lúa tốt, chúng ta còn được mời gọi để biết kiên nhẫn và cộng tác với Chúa trong việc hoán cải các tội nhân bằng lời cầu nguyện, cảm hoá và gương sáng của mình.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn nhận ra tình trạng tội lỗi của mình mà biết mau mắn ăn năn quay trở lại cùng Chúa để được Người yêu thương và biến đổi. Amen.


Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria

Đức Maria là hoa quả của hai thánh Gioakim và thánh Anna. Cây tốt sinh trái tốt. Cha mẹ hiền lành để đức cho con. Xem quả biết cây. Tất cả những điều ấy muốn nói lên rằng Chúa luôn yêu thương những người biết tin tưởng, phó thác, cậy trông vào Ngài. Đọc lại Kinh Thánh, ta không thấy Thánh Kinh thuật lại lai lịch, và cuộc sống của hai thánh Gioakim va Anna là song thân của Mẹ Maria……xem tiếp


Comments are closed.