Thứ Ba – CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG) – Ngày 02/11/2021

Lời Chúa: Ga 17,24-26

“24 Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành.25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con.26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.”

 


Suy niệm

HIỆP THÔNG VỚI THIÊN CHÚA

“Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.” (Ga 17,26)

Đối với người Kitô giáo, niềm khao khát được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa được ghi khắc trong trái tim con người, một tạo vật được dựng nên bởi Thiên Chúa và hướng về Ngài. (x. GLHTCG, số 27; 45).

Tin mừng hôm nay trong bối cảnh Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha trước khi bước vào giờ Vượt Qua. Qua lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, chúng ta thấy được một thực tại về đời sống hiệp thông với Thiên Chúa. Ở nơi đó, con người được ở kề bên Chúa: “Con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con” (Ga 17,24). Họ được chiêm ngắm vinh quang Thiên Chúa (x. Ga 17,24) và được ở lại trong tình yêu của Ngài (x. Ga 17,26). Đời sống hiệp thông với Thiên Chúa luôn phát xuất từ ân ban của Thiên Chúa, Đấng đầy lòng nhân từ luôn quan tâm cứu độ con người; và đòi hỏi sự đáp trả của họ bằng thái độ vâng phục đức tin.

Qua cái chết và sự phục sinh, Chúa Giêsu đã mở ra con đường để chúng ta sống hiệp thông với Thiên Chúa. Ngài chính là mẫu gương của đời sống hiệp thông với Thiên Chúa. Quả vậy, đời sống cầu nguyện đã nuôi dưỡng mối tương quan Cha-Con của Chúa Giêsu với Thiên Chúa Cha (x. Lc 22,41-44, Ga 17,1-8). Đời sống hiệp thông với Chúa Cha được diễn tả cách trọn vẹn, khi Chúa Giêsu đã chịu chết vì nhân loại tội lỗi trong sự suy phục thánh ý Cha của Người, một cách trọn vẹn và tự nguyện. Trong hành trình dương thế, chúng ta được mời gọi hưởng nếm trước đời sống hiệp thông với Thiên Chúa. Bằng cách noi gương Chúa Giêsu, chúng ta luôn kết hợp mật thiết với Thiên Chúa bằng đời sống cầu nguyện, thực thi thánh ý của Thiên Chúa: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).

Xin cho chúng ta luôn biết quy chiếu cuộc đời mình nơi Chúa Giêsu từ suy nghĩ, lời nói cũng như hành động, trong những mối tương quan với tha nhân để kết hợp trọn vẹn với Thiên Chúa. Xin Chúa soi lòng mở trí, để chúng ta nhận ra tình yêu của Ngài trong cuộc đời mình. Nhờ đó, chúng ta sẽ “ở lại” trong tình yêu đó bằng cách sống đời hy sinh, bác ái, phục vụ tha nhân.


Comments are closed.