Thứ 7 Tuần I Thường Niên – Ngày 13/01/2018

Lời Chúa: Mc 2, 13 – 17

Khi ấy Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng Người và Người giảng dạy họ. Khi vừa đi qua, Người thấy ông Lêvi con của Alphê, đang ngồi nơi bàn thu thuế. Người bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông liền đứng dậy theo Người. Và xảy ra là khi Người dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng đồng bàn với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người, vì đã có nhiều kẻ theo Người. Những luật sĩ và biệt phái thấy Người ngồi ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi?” Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo họ: “Những người khoẻ mạnh không cần gì đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu. Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”.

 


Suy niệm

GHÉT TỘI NHƯNG THƯƠNG KẺ CÓ TỘI

“Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ : Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mc 2, 17).

Khi thấy, Chúa Giêsu đến nhà ông Lêvi dùng bữa với những người thu thuế và tội lỗi, các kinh sư thuộc nhóm Pharisêu lên tiếng thắc mắc với các môn đệ của Đức Giêsu: “Sao! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi!” (Mc 2, 16) . Phải chăng, phái Pharisêu lo lắng cho danh giá của Đức Giêsu – một vị thầy trong dân sẽ bị hạ thấp? Hay vì họ đánh đồng tội lỗi với người có tội; chê ghét tội đồng nghĩa với việc bỏ mặc người có tội. Đến nhà người tội lỗi thì chẳng khác gì ủng hộ cho việc làm tội lỗi của họ. Nhưng Chúa Giêsu khẳng khái trả lời, “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mc 2, 17). Nếu nhiệm vụ của người bác sĩ là chữa bệnh thì họ phải đến với bệnh nhận, phải đối diện với dịch bệnh, với nguy cơ nhiễm bệnh. Sứ vụ cứu thế của Chúa Giêsu cũng đòi buộc Người phải đi đến với những người tội lỗi, bất chấp nguy cơ bị hạ giá, bị xem là đồng lõa. Nhờ sự chăm sóc của thầy thuốc, người bệnh có thể khỏi bệnh. Nhờ Chúa đến, cuộc đời Lêvi thu thuế đã lật sang trang mới, trở thành Mathêu thánh sử tông đồ. Nói cách khác, chúng ta cần chê ghét tội lỗi, xa tránh mọi dịp tội vì chúng làm ta xa cách Thiên Chúa, không được sống trong ân nghĩa với Ngài. Nhưng chúng ta phải thương lấy những kẻ yếu đuối tội lỗi. Tình yêu và sự quan tâm sẽ là những liệu pháp tốt nhất để giúp cho kẻ có tội nhận ra lỗi lầm của mình mà mau chóng quay gót trở về cùng Thiên Chúa.

Lạy Chúa, chúng con thường hay đánh đồng tội lỗi và người có tội. Sự nhần lẫm này của chúng con tạo thành những hàng rào ngăn không cho người tội lỗi cơ hội quay trở về với Thiên Chúa. Xin Chúa giúp chúng con thật lòng chê ghét tội lỗi, xa tránh mọi dịp tội nhưng luôn biết sẵn lòng yêu thương giúp đỡ người tội lỗi. Amen.


Comments are closed.