Thứ 6 Tuần I Thường Niên – Ngày 12/01/2018

Lời Chúa: Mc 2, 1-12

Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum; nghe tin Người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn đến đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng, và Người giảng dạy họ. Người ta mang đến cho Người một kẻ bất toại do bốn người khiêng. Vì dân chúng quá đông, không thể khiêng đến gần Người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: “Hỡi con, tội lỗi con được tha”. Lúc ấy, có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: “Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội, nếu không phải là một mình Thiên Chúa”. Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: “Tại sao các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: “Tội lỗi con được tha” hay nói: “Hãy chỗi dậy vác chõng mà đi”, đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ông biết Con Người có quyền tha tội dưới đất”. – Người nói với kẻ bất toại: “Ta truyền cho con hãy chỗi dậy, vác chõng mà về nhà”. Lập tức người ấy đứng dậy, vác chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: “Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ”.

 


Suy niệm

ĐIỀU BẤT NGỜ

“ Hỡi con, tội lỗi con được tha” ”(Mc 2, 5b).

Trong các câu chuyện cổ tích, ông bụt, bà tiên thường mang đến cho độc giả nhiều điều bất ngờ qua những lần hóa phép. Tuy nhiên, những bất ngờ đó cùng với các nhân vật tưởng tượng trên chỉ mãi ở lại trong những trang cổ tích, bởi ngoài giá trị tinh thần, chúng chẳng giúp gì thêm cho con người. Còn Thiên Chúa, Ngài luôn viết lên trang sử nhân loại bằng những điều bất ngờ đưa đến ơn cứu độ. Không viển vông như một câu chuyện cổ tích, những điều tưởng như chỉ có trong trí tưởng tượng nay đã được Thiên Chúa đặt trong Đức Giêsu. Quả thật, Người đã trở nên nỗi bất ngờ vĩ đại đối với nhân loại.

Trang Tin Mừng hôm nay tiếp tục đưa mọi người đến với điều bất ngờ mà Chúa Giêsu làm cho dân Người. Chúng ta biết, dân Do-thái quan niệm tội và bệnh tật gắn liền với nhau. Họ cho rằng bệnh tật là hình phạt Thiên Chúa dành cho kẻ có tội, và chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Nên khi nghe Chúa Giêsu tuyên bố với người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi”, họ đã vô cùng sửng sốt. Nhưng thái độ đó dần biến thành niềm hạnh phúc khi họ chứng kiến người bại liệt được chữa lành. Họ biết Thiên Chúa đang ở giữa họ. Quả vậy, bằng lời tha tội trước khi chữa người bại liệt, Chúa Giêsu khẳng định Ngài là Thiên Chúa. Ngài đến không chỉ để chữa lành thể xác bên ngoài, nhưng để xóa bỏ tội lỗi là cội rễ của mọi hư hoại và sự chết nơi con người. Qua đó, Chúa Giêsu đưa con người chạm đến sự hiện hữu đích thực, sự hiện hữu đời đời với linh hồn không vương tội lỗi.

Đoạn Tin Mừng còn cho thấy, đức tin giúp con người làm được những điều bất ngờ lớn lao trong cuộc sống hiện tại. Cùng nhìn vào hình ảnh của những người khiêng kẻ bị bại liệt, chúng ta thấy được, bởi tin mà họ dám hành động táo bạo là dỡ mái nhà để đưa người thân đến với Chúa Giêsu. Nhờ tin, họ đủ sức khiến cho sự khó khăn trở nên điều dễ dàng. Cũng vậy, giữa cuộc đời gian truân hôm nay, chúng ta chỉ có thể đối mặt và vượt qua khi biết đặt niềm tin vào Chúa. Chính nơi đức tin, chúng ta sẽ thấy hình ảnh của mình trong con người Giêsu. Để nhờ Ngài, từng suy nghĩ, lời nói, việc làm của mỗi người, trở thành những điều tốt đẹp kiến tạo hạnh phúc cho người khác. Cuộc đời sẽ mãi tươi đẹp với sự hy sinh của từng người. Hãy bắt đầu thực hiện cùng với Chúa Giêsu và chờ đợi điều bất ngờ xảy ra!

Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống đầy những điều bất ngờ. Tuy nhiên, tất cả đều nằm trong tình yêu quan phòng của Chúa. Chúng con xin Chúa giúp cho đức tin của chúng con ngày càng vững mạnh, để nhờ tin mà chúng con được cứu độ và sinh ích lợi cho các linh hồn. Amen.


Comments are closed.