Thứ 7 Tuần II Thường Niên – Ngày 20/01/2018

Lời Chúa: Mc 3, 20 – 21

Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: “Người đã mất trí”.

 


Suy niệm

SỰ ĐIÊN DẠI CỦA TÌNH YÊU

“Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: Người đã mất trí” (Mc 3, 21).

Thông thường sau một ngày làm việc vất vả, ai cũng muốn mình có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức khoẻ cho những ngày làm việc kế tiếp. Chúa Giêsu cũng vậy, trở về nhà sau một ngày rao giảng, có thể Người cũng cần một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi và cầu nguyện cùng Chúa Cha. Dẫu vậy khi dân chúng tụ họp lại để được nghe Chúa Giêsu giảng dạy, Người không lánh đi nhưng lại tiếp tục giảng dạy “đến nỗi Người không dùng bữa được”. Chính sự hy sinh này làm cho thân nhân của Chúa lo lắng và đến bắt Người về vì nghĩ rằng Người mất trí.

Chúa Giêsu có bị mất trí như người ta nghĩ? Chắc chắn là không. Nhưng nếu nói yêu là điên dại, theo nghĩa vì yêu thương mà trao trọn bản thân mình cho người khác, thì trong số những người điên dại này, người điên dại nhất chính là Đức Giêsu. Cả cuộc đời Người sống nghèo khó, lang thang đó đây để rao giảng và bị bách hại để rồi cuối cùng chết nhục nhã trên thập giá vì yêu thương con người, cả những người không đáng được yêu, Người càng yêu thương họ hơn. Thật thế, chính những gì người thân nói Đức Giêsu bị mất trí hay “lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đường hư mất” (1Cr 1, 18) thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa và là ơn cứu độ cho con người. Sự khôn ngoan và lòng nhân hậu của Thiên Chúa ẩn sau sự mất trí và điên dại của Đức Giêsu trên thập giá.

Mỗi người Kitô hữu cũng được mời gọi trở thành những người “điên dại vì tình yêu” theo gương Thầy Chí Thánh Giêsu. Trở thành chứng nhân của Chúa qua đời sống khiêm nhường và yêu thương, quảng đại dâng hiến đời mình, hăng say nhiệt thành đem Tin Mừng đến những vùng ven của cuộc đời, của xã hội, vv. để mọi người được đón nhận tình yêu và ơn cứu độ của Chúa.

Lạy Chúa! Theo Chúa và sống với Chúa thật là khó vì nhiều khi bị người đời gọi là điên khùng, khinh chê và xa lánh. Xin ban ơn nâng đỡ và cho chúng con được hưởng chút tình yêu đến điên dại của Chúa; để chúng con mạnh dạn đương đầu với lối sống bình thường và tầm thường của thế gian, để chúng con cũng dám trở nên những người “điên dại vì tình yêu” theo gương Chúa. Amen.


Comments are closed.