Thứ 7 tuần 4 Thường Niên – Ngày 03/02/2018

Lời Chúa: Mc 6, 30-34

Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Vì lúc ấy dân chúng đến tấp nập đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều.

 


Suy niệm

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

“Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều”. (Mc 6, 34)

Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Vì thương xót nhân loại, nên Ngài đã sai Con của Ngài nhập thể làm người để cứu chuộc họ. Người Con ấy là Đức Giêsu Kitô, hiện thân của lòng thương xót của Chúa Cha. Lòng thương xót ấy, trong bài Tin Mừng hôm nay, được thể hiện nơi sự quan tâm và chăm lo của Chúa Giêsu đến các nhu cầu của con người, cụ thể với các tông đồ: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6, 31). Lòng thương xót ấy không chỉ được thể hiện đối với những người thân tín mà còn được thể hiện đối với những người xung quanh: “Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều” (Lc 16, 13b).

Theo gương Đức Kitô, chúng ta hãy thể hiện lòng thương xót của Chúa. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côlôxê khuyên nhủ chúng ta: “Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại” (Cl 3, 12). Đặc biệt, lời khuyên nhủ đó càng khẩn thiết hơn nữa khi xã hội ngày nay càng ngày càng nhiều đau khổ và bất công, nhưng lại càng thiếu vắng sự quan tâm, chia sẻ, cảm thông, giúp đỡ nhau. Vì thế, chúng ta hãy để cho Chúa Thánh Thần tác động để chúng ta có thể nhìn, nghe, nói và hành động bằng cái nhìn, nghe, nói và hành động của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ nhận ra những nhu cầu, những thiếu thốn của những người xung quanh và giúp đỡ họ cách hữu hiệu nhất. Cùng với nhau, chúng ta sẽ góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới ngập tràn lòng thương xót của Chúa. Hơn nữa, đối với thời đại ngày nay, lòng thương xót chính là phương thế hữu hiệu nhất để giới thiệu và lôi kéo người khác đến cùng Đức Kitô.

Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con để chúng con được tham dự vào sự sống của Chúa, để chúng con được sống với nhau và sống cho nhau. Xin Chúa hãy mở tai, mở mắt, mở lòng chúng con, để chúng con sẵn sàng dấn thân cho Chúa và phục vụ tha nhân, hầu có thể xây dựng một thế giới tràn ngập lòng thương xót của Chúa. Amen.


Comments are closed.