Thứ 7 Tuần 30 Thường Niên – Ngày 03/11/2018

Lời Chúa: Lc 14,1.7-11

Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng: “Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho người này’, bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: ‘Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên’, bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU DẠY KHIÊM NHƯỜNG

“Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên” (Lc 14,11).

Chúa Giêsu đã phán rằng: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng Tôi vì Tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,30). Chúa Giêsu không chỉ nói ra những lời ấy mà suốt cuộc đời, Người đã sống trọn hảo đức khiêm nhường. Trong tương quan với các môn đệ, Chúa Giêsu luôn nêu gương khiêm nhường; đồng thời Người hằng quan tâm, chỉ dạy và huấn luyện để các môn đệ của mình trở nên những tấm gương khiêm nhường hầu phục vụ cho sứ mạng loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

Qua dụ ngôn những người ưa thích chọn chỗ nhất khi đi dự tiệc, Chúa Giêsu lên án thói háo danh của những người không tự biết mình. Họ chỉ muốn đặt mình lên trên người khác bằng cách chọn chỗ nhất trong bữa tiệc mà không cần biết vị trí đó có thích hợp cho họ hay không. Qua đó, Chúa Giêsu cũng muốn gửi thông điệp đến các môn đệ của mình là phải xa tránh thói ăn trên ngồi trốc, đừng tự đặt mình lên trên để được người khác ca ngợi, tôn vinh.

Trên con đường rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đưa ra nhiều hình ảnh để làm nổi bật lên tính khiêm nhường hầu giúp các môn đệ có thể hiểu, đón nhận và thay đổi quan điểm sống. Một trong những hình ảnh ấy là dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người biệt phái, một người thu thuế. Trong khi người biệt phái kể lại hết công lao này đến nhân đức khác với ý muốn để Thiên Chúa biết ơn và trả ơn cho ông thì người thu thuế chỉ biết đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, mà chỉ đấm ngực ăn năn. Kết quả là gì? Người thu thuế ra về được khỏi tội, còn người biệt phái thì không. Và Chúa nhấn mạnh: “Tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”(Lc18,14).

Chúng ta là những môn đệ của Chúa. Chúa luôn yêu thương và mời gọi ta trở nên những con người khiêm nhường. Thế nhưng, đôi khi sự ảnh hưởng mạnh mẽ của chủ nghĩa cá nhân, vô thần, hưởng thụ, tục hóa đã khiến cho chúng ta có những suy nghĩ và hành động không khác gì chuyện hai người môn đệ nhờ mẹ đến nói với Chúa Giêsu để một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Chúa. Chỉ vì lợi ích riêng mà họ đã khiến cho cả cộng đoàn mất bình an. Vì thế, dù sống trong cộng đoàn hay tổ chức nào, điều quan trọng nhất đối với chúng ta là phải học và hành động theo gương khiêm nhường của Chúa Giêsu, hãy luôn xem mình là nhỏ bé để chính Chúa sẽ nâng ta lên.

Lạy Chúa, Xin cho mỗi chúng con luôn ý thức sống theo Lời Chúa dạy là sống khiêm nhường, luôn đặt mình ở chỗ rốt hết, trở nên như trẻ nhỏ để có được địa vị lớn lao trong Nước Chúa. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng con luôn ý thức mình là Con Chúa, để mỗi ngày con được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa hơn. Amen.


Comments are closed.