Thứ 6 Tuần 30 Thường Niên – Ngày 02/11/2018 – Lễ Các Đẳng

Lời Chúa: Ga 6,51-59

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được ?” Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha, là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống. Không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.

 


Suy niệm

BÁNH BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI CHO NGƯỜI KITÔ HỮU

“Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời” (Ga 6,51).

Sau khi nghe Chúa Giêsu giảng về bánh hằng sống, người Do Thái thấy khó hiểu và nói: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” (Ga 6,52). Nói như thế tức là họ đã hiểu lời nói ‘ăn thịt và uống máu Con Người’ (Ga 6,53) theo mặt chữ, như người ta ăn thịt bò, thịt chiên, thịt dê, và uống rượu, uống sữa. Trước lời phản ứng và tranh luận của họ, Chúa Giêsu vẫn lặp lại rằng: “Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời” (Ga 6, 51). Với lời này, Chúa Giêsu muốn khẳng định Ngài là Đấng có sự sống thần linh và chính Ngài tự hiến thân mình trở thành bánh nuôi sống con người, để ai ăn bánh này, sẽ được hưởng sự sống đời đời. Với ý nghĩa này, Chúa Giêsu còn có ý nói đến Bí tích Thánh Thể mà Ngài sẽ thiết lập trong Bữa Tiệc Ly như là dấu chỉ của tình yêu cứu độ mà Ngài ban tặng cho người Kitô hữu. Và cho đến nay, khi Giáo Hội cử hành Bí tích Thánh Thể thì luôn luôn có sự hiện diện của Chúa Giêsu. Ngài hiện diện trọn vẹn và đích thực dưới hình bánh và hình rượu một cách mầu nhiệm. Vì thế, mỗi lần rước Mình Máu Thánh Chúa Giêsu nơi bàn tiệc Thánh Thể, người Kitô hữu được đón nhận sự sống thần linh của Ngài tuôn chảy trong tâm hồn, và đó chính là ân ban đặc biệt để người Kitô hữu cảm nếm trước sự sống đời đời.

Hằng năm, vào ngày 02/11 Giáo hội cử hành Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời. Ngày lễ này không chỉ giúp chúng ta nhớ đến sự ra đi của những người thân – ông bà, cha mẹ, anh chị em hay bạn hữu của mỗi người, mà còn giúp chúng ta nghĩ đến cái chết của chính mình. Theo đó, chúng ta, những tín hữu của Giáo hội lữ hành, có thể giúp những người còn đang ở trong Giáo hội thanh luyện bằng lời cầu nguyện cho linh hồn họ sớm được hưởng vinh phúc thiên đàng. Đây không chỉ là việc làm thiết thực và hiệu quả, mà còn là bằng chứng rõ ràng về mầu nhiệm các Thánh thông công và niềm tin vào sự sống đời đời. Vì thế, chúng ta được Giáo hội mời gọi tham dự cử hành Thánh lễ để cùng xin ơn chuyển cầu của Giáo hội khải hoàn cho các linh hồn. Chính khi tham dự Thánh lễ với tâm hồn thanh sạch và được rước Mình Thánh Chúa Kitô – Bánh Hằng Sống, chúng ta sẽ được thông dự vào sự sống thần linh của Ngài, Đấng đang ngự bên hữu Chúa Cha; đồng thời chúng ta cũng được kết hợp với Mẹ Maria diễm phúc và với tất cả các Thánh Nam Nữ trên Thiên Quốc.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chuẩn bị tâm hồn xứng đáng và sốt sắng để tham dự Thánh Lễ với trọn niềm yêu mến và xác tín vào Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng ban Bánh Hằng Sống. Đồng thời, xin Chúa thương nhậm lời cầu nguyện của chúng con hôm nay là: “Xin cho linh hồn các tín hữu được nghỉ yên muôn đời”. Amen.


Comments are closed.