Thứ 7 Tuần 3 Mùa Chay – Ngày 10/03/2018

Lời Chúa: Lc 18, 9-14

Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần, và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi”. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”. Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

 


Suy niệm

KHIÊM TỐN ĐỂ ĐÓN NHẬN ƠN THA THỨ

“Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội” (Lc 18,13).

Dụ ngôn về hai người lên đền thờ cầu nguyện trong bài Tin Mừng hôm nay đề cao giá trị của lòng khiêm tốn, như là điều kiện cơ bản để đón nhận ơn tha thứ, đặc biệt là ơn tha thứ của Thiên Chúa. Hình ảnh bên ngoài của hai người lên đền thờ cầu nguyện không có gì khác nhau. Tuy vậy, bên trong tâm hồn của họ lại là hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Người biệt phái tự cao cho mình là hơn hẳn kẻ khác. Ông tự phụ cho mình là người công chính nhờ các việc lành mà ông đã làm và tự mãn không cần cầu xin Chúa điều gì cả. Đến với Chúa, ông chỉ kể lể công phúc của mình. Còn người thu thuế, thân phận bị xem là người tội lỗi trong xã hội đương thời, ông tự khiêm tự hạ chỉ dám đứng xa xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, khiêm tốn đấm ngực van xin lòng thương xót của Chúa vì ông tự nhận mình là người tội lỗi. Và Chúa Giêsu quả quyết lời cầu xin của người thu thuế đã được nhậm lời, còn của người Biệt phái thì không.

Khiêm tốn là nhân đức hàng đầu của các nhân đức. Khiêm tốn giúp chúng ta nhận ra thân phận yếu đuối của con người, để từ đó biết chạy đến cầu xin ơn tha thứ của Thiên Chúa. Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ cho chúng ta, miễn là chúng ta khiêm tốn nhận ra tội lỗi của mình để xin ơn tha thứ. Vì “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu căng nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường”. Ước chi Mùa Chay thánh này cũng là cơ hội giúp chúng ta biết khiêm nhường sám hối để quay trở về cùng Chúa và để những lời cầu xin của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.

Lạy Chúa, kiêu ngạo là cám dỗ muôn đời đeo bám con người từ thuở tạo thiên lập địa. Xin ban ơn cho chúng con biết khiêm tốn nhận ra thân phận yếu đuối của mình, hầu phó thác mọi sự cho lòng thương xót của Chúa; đồng thời xin cho chúng con luôn biết tôn trọng, cảm thông với anh chị em mình, bởi lẽ cảm thông và tôn trọng tha nhân cũng là dấu chỉ của lòng khiêm tốn. Amen.


Comments are closed.