Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm B – Ngày 11/03/2018

Lời Chúa: Ga 3,14-21

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ

Con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa; và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách; nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa”.

 


Suy niệm

NGÔN NGỮ CỦA THIÊN CHÚA: TÌNH YÊU !

“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để ai tin Con Ngài thì không
phải hư mất, nhưng được sống đời đời” (Ga 3,16).

Bên cạnh khả năng chuyên môn, việc nắm vững một vài ngoại ngữ là yếu tố quan trọng để thành công trong xã hội. Con người hiện đại hiểu rất rõ nhu cầu giao tiếp toàn cầu, nhằm xoá bỏ khoảng cách ngôn ngữ, để hiểu nhau và cùng nhau chung sống. Chúng ta là những Kitô hữu. Nhìn lại niềm tin của mình, có bao giờ bạn tự hỏi bạn biết về Thiên Chúa thế nào không? Đang khi miệt mài trao dồi Anh ngữ, Nhật ngữ… cho một công việc hái ra tiền, bạn có để ý tìm hiểu “ngôn ngữ” của Thiên Chúa không?

Lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta tất cả những câu hỏi ấy. Ngôn ngữ của Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa nói với chúng ta bằng tình yêu. Thiên Chúa yêu thế gian, Người tạo dựng con người và lôi kéo họ vào kế hoạch cứu độ. Tình yêu được thể hiện cụ thể nơi Đức Giêsu Kitô nhập thể làm người, để ai tin thì được sống muôn đời.

Chính cái nhìn này biến toàn bộ Kinh Thánh thành “lá thư tình” Thiên Chúa gửi cho nhân loại. Đó cũng là tặng phẩm dành riêng cho bạn. Để biết Thiên Chúa, bạn hãy đọc Lời Chúa mỗi ngày. Đọc để nhận ra lời mời gọi tình yêu lớn lao mà Thiên Chúa ban tặng, để tin vào Đức Giêsu Kitô. Như thế, tinh thần mùa Chay không chỉ dừng lại ở sự sám hối hoán cải vì sợ mất linh hồn, mà quan trọng là được thôi thúc bởi tình yêu.

Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con khám phá ngôn ngữ tình yêu gắn kết chúng con với Chúa, và ngôn ngữ yêu thương mà chúng con sẽ nói với mọi người. Xin giúp chúng con hiểu và thực tập tiếng nói của tình yêu giữa cuộc sống của chúng con hôm nay, qua những hành động của con tim biết “chạnh lòng thương”, biết nhìn ra khuôn mặt của Thiên Chúa nơi mỗi người chung quanh chúng con. Amen.


Comments are closed.