Thứ 7 Tuần 23 Thường Niên – Ngày 14/09/2019 – Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Lời Chúa: Ga 3,13-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: “Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời”. Quả vậy, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ.

 


Suy niệm

THẬP GIÁ – DẤU CHỈ CỦA TÌNH YÊU

“…Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời” (Ga 3,14).

Lần dở từng trang Kinh Thánh ta có thể quả quyết rằng: “Thiên Chúa là tình yêu”(1Ga, 4,8). Ngài biểu lộ tình yêu ấy trong suốt dọc dài lịch sử cứu độ, ngang qua các biến cố của dân tộc Do Thái. Dù cho dân riêng của Ngài đã nhiều lần phản bội và bất trung nhưng Ngài vẫn không ngoảnh mặt làm ngơ, trái lại, Ngài vẫn hằng chở che và nâng đỡ dân Chúa. Tình yêu ấy lên đến tột đỉnh khi Con Một Ngài tự hiến thân mình trên thập giá để cứu độ nhân loại.

Nói đến thập giá, chúng ta liên tưởng ngay đến một khổ hình kinh khủng mà người Do Thái đương thời coi đó là một nỗi nhục không thể chấp nhận song Con Một Thiên Chúa – Đấng vô tội đã đón nhận điều đó chỉ vì tình yêu đến cùng dành cho nhân loại chúng ta (x.Ga 13,1). “Thập Giá minh chứng tình yêu”, quả thật, qua cái chết trên thập giá, Đức Giêsu đã gánh lấy tội trần gian. Nhờ thập giá Chúa Kitô mà con người tội lỗi được giao hòa với Thiên Chúa. Qua thập giá Thiên Chúa phục hồi phẩm giá con người bị hư hoại bở tội lỗi. Chẳng quá khi nói rằng thập giá là phương thế mà qua đó Thiên Chúa biểu lộ sức mạnh và tình yêu của Ngài. Như thế, thập giá thay vì là đau khổ, là sự sỉ nhục không thể chấp nhận được lại là dấu chỉ tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa mà bao người Kitô hữu tự hào tôn kính.

Phần chúng ta, những người Kitô hữu, dù biết chắc rằng mình luôn được Thiên Chúa yêu thương và nâng đỡ, song khi gặp những trắc trở trong cuộc sống, có khi là một tai nạn ngoài ý muốn, một sự hiểu làm đáng tiếc, hay một thất bại trong công việc làm ăn… chúng ta có can đảm đón nhận và dâng lên Chúa những trái ý đó chăng hay chúng ta thường hay than thân, trách phận, thậm chí quay lại nghi ngờ Thiên Chúa? Chúa Kitô chịu đóng đinh, trên thập giá vẫn dang tay mời gọi và mong ngóng chúng ta chạy đến với Ngài. Nơi đó, Ngài vẫn chờ đợi và mời gọi chúng ta dâng lên Ngài những thành công cũng như thất bại trong cuộc sống, kể cả những tội lỗi vì yếu đuối mà chúng ta trót phạm. Nhưng trên hết, ngắm nhìn Chúa Kitô chịu đóng đinh, ta xác tín Ngài sẽ tha thứ tất cả những gì chúng ta đã lỗi phạm, sẽ dẫn đưa chúng ta vào hạnh phúc bất diệt và cho chúng ta hưởng sự sống vĩnh cửu.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được kết hiệp với Chúa trong mầu nhiệm thập giá để rồi từ đây, chúng con nhận ra rằng mình luôn được Thiên Chúa yêu thương và những đau khổ trái ý chúng con gặp không còn là những trở lực song là trợ lực để chúng con vươn đến sự hoàn thiện trong Chúa. Amen.


Comments are closed.