Thứ 4 Tuần 24 Thường Niên – Ngày 18/09/2019

Lời Chúa: Lc 7,31-35

“Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai ? Họ giống ai ? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói : ‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa ; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.’

Thật vậy, ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo : ‘Ông ta bị quỷ ám.’ Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo : ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho.”

 


Suy niệm

SỐNG LẠC ĐIỆU

“Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than” (Lc 7,32).

Có lẽ chúng ta cũng đã từng có kinh nghiệm khi rơi vào tình trạng lạc điệu trong một bài hát. Đôi khi người ta cũng dùng từ “lạc điệu” để nói về một lối sống khác người của một ai đó. Lạc điệu chính là sự sai chệch ra khỏi nhịp điệu của một bài hát, hoặc là một lối sống không ăn khớp, không phù hợp với hoàn cảnh chung. Trong đoạn trích Tin Mừng chúng ta vừa nghe, thánh Luca cũng nêu lên sự lạc điệu đó.

Trong Tin Mừng, giới lãnh đạo Do Thái giáo bình phẩm và lên án Gioan: “Ông ta bị quỷ ám”. Họ cũng lên án Đức Giêsu: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.” Họ lên án như thế vì và Gioan sống quá nhiệm nhặt chỉ ăn châu chấu và uống mật ong rừng (x.Mt 3,4). Lối sống của ông tố cáo tội lỗi của họ (x.Mt 14,3-5). Còn Đức Giêsu lại không đồng hành với họ để đón chờ Đấng Mêsia. Nói cách khác, họ đang lên án Đức Giêsu và Gioan “sống lạc điệu”. Phải chăng Đức Giêsu và ông Gioan sống lạc điệu ?

Nếu đứng trên góc nhìn của kẻ không tin vào Đức Giêsu, thì đúng là như thế. Nhưng nếu ta tin nhận Người là Đấng Mêsia đã đến rồi, thì thái độ chờ đợi Người đâu còn thích hợp nữa. Đức Giêsu là Đấng Mêsia đã đến. Điều này được chứng thực bởi những việc Người đã làm đều được ứng nghiệm theo Kinh Thánh và thánh Phaolô đã xác nhận điều đó (x.1Cr 15,3-4). Vậy, hóa ra những kẻ lên án Người mới là những kẻ lạc điệu. Vì nếu Đức Giêsu và Gioan lạc điệu với giới lãnh đạo Do Thái giáo, thì chính họ lại lạc điệu với chương trình của Thiên Chúa. Vì thế, Đức Giêsu mượn lời bài hát dân gian để nói về thế hệ của Người. Người nói : “Thế hệ này giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói : Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.”

Phần chúng ta, những kẻ đã tin Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế, chúng ta có sống lạc điệu như người Do Thái ? Có khi nào lối sống của chúng ta lại lạc xa với bản chất Kitô hữu của mình ? Có khi nào vì quá quen thuộc trong đời sống Kitô giáo mà chúng ta thấy rằng việc đến nhà thờ, việc đọc kinh gia đình hay việc lần chuỗi mân côi là lỗi thời và không còn thích hợp trong cuộc sống hiện đại hôm nay nữa ? Chúng ta muốn “mở lối đi riêng” và muốn thực hành đạo một cách khác thường với cộng đoàn xứ đạo rồi biện minh rằng “đạo tại tâm”. Một lần nữa chúng ta được mời gọi xét mình và hãy nhận biết ta đang sống đúng tình thần Kitô giáo, hay ta đang lạc lõng như con chiên đi lạc cần tìm đường trở về với đoàn chiên và Vị Chủ Chiên.

Lạy Chúa, xin Chúa thương soi sáng để chúng con nhận ra điều chúng con phải làm, để chúng con không bị lạc điệu trong đời sống Kitô hữu của mình nhưng luôn có Chúa đồng hành. Nhờ đó, không bao giờ chúng con bị lạc đường nhưng luôn được sống yên hàn trong Giáo Hội của Chúa. Amen.


Comments are closed.