Thứ 7 Tuần 21 Thường Niên – Ngày 31/08/2019

Lời Chúa: Mt 25,14-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng mỗi người, đoạn ông ra đi. Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được năm nén khác. Cũng vậy, người lãnh hai nén cũng làm lợi ra hai nén khác. Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: ‘Thưa ông, ông đã trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác’. Ông chủ bảo người ấy rằng: ‘Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi’. Người đã lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: ‘Thưa ông, ông đã trao cho tôi hai nén bạc, đây tôi đã làm lợi được hai nén khác’. Ông chủ bảo người ấy rằng: ‘Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi’.

Còn người lãnh một nén bạc đến và nói: ‘Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt chỗ không gieo và thu nơi không phát, nên tôi khiếp sợ đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Ðây của ông, xin trả lại ông’. Ông chủ trả lời người ấy rằng: ‘Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát: vậy lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có mười nén. Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng'”.

 


Suy niệm

NÉN BẠC CỦA CHÚA

“Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng mỗi người” (Mt 25,15).

Qua dụ ngôn, Chúa Giêsu mô tả cho chúng ta chân dung của hai hạng đầy tớ: “đầy tớ tốt lành và trung tín” “đầy tớ hư thân và biếng nhác”. Ngay đầu dụ ngôn, chúng ta thấy được sự công bằng của ông chủ khi giao các nén bạc cho gia nhân, ông đã giao cho họ “tùy theo khả năng của mỗi người”. Như thế, ông chủ thấu hiểu khả năng của từng đầy tớ. Ông đã giao các nén bạc và tin tưởng rằng họ đủ sức để đảm đương việc đó. Còn về phần các đầy tớ, họ nhận số bạc chủ trao và mỗi người tùy theo khả năng của mình để làm lợi cho ông chủ. Việc làm lợi ra nhiều hay ít, có lẽ ông chủ không đặt vấn đề vì ông biết khả năng của họ. Nhưng điều quan trọng là họ có trung tín hay biếng nhác với nhiệm vụ của mình, có cố gắng hay lơ là trong việc làm lợi cho ông. Chúng ta thấy, dù làm lợi ít hay nhiều thì người gia nhân vẫn được chủ tán thưởng: “ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”. Và đặc biệt, ông chủ không thu lại nén bạc của ông, mà ông trao luôn cho người đầy tớ. Như thế, việc làm lợi nén bạc chủ trao của các gia nhân không phải là làm cho ông chủ mà là đang làm lợi cho chính họ. Hình ảnh ông chủ trong dụ ngôn hiện lên như một người thấu hiểu, tin tưởng và yêu thương gia nhân của mình.

Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu dạy những người Do Thái xưa và cũng chính là dạy mỗi chúng ta ngày hôm nay. Trước hết, ta phải nhận biết chính Thiên Chúa là Chủ cuộc đời mỗi người. Những gì chúng ta đang có tất cả là của Chúa, ta phải khiêm tốn trước mặt Ngài. Ngài ban cho mỗi người một khác, mỗi người một cách, tùy theo khả năng. Thứ đến, ta phải biết chú tâm để làm lợi nén bạc Chúa trao. Làm lợi nén bạc này không phải để cho Chúa mà là cho chính chúng ta “vì những việc làm của chúng ta chẳng thêm gì cho Chúa nhưng đem lại cho chúng ta ơn cứu độ”. Sau cùng, chúng ta phải sáng suốt để có thể nhận ra nén bạc Chúa trao cho chính mình, chứ đừng chằm chằm nhìn vào nén bạc của người khác để rồi so bì, chán nản hoặc thèm muốn mà không chăm lo đến bản thân ta. Điều quan trọng nhất là chúng ta có cố gắng để làm lợi nén bạc của mình hay không. Nếu giả sử chúng ta không làm lợi được dù đã cố gắng thì Chúa cũng sẽ thấy được những cố gắng ấy và Ngài sẽ chúc phúc cho ta. Còn người gia nhân biếng nhác trong dụ ngôn, anh đã không cố gắng và không tin tưởng vào lòng thương xót của chủ mình nên đã đem chôn giấu nén bạc. Anh đã không nhận thấy lòng thương xót của chủ để rồi chọn vào nơi tối tăm, nơi phải khóc lóc nghiến răng. Như thế, ta hãy biết sử dụng những phương thế Chúa ban cho ta ở đời này nhằm đạt đến cứu cánh của đời ta là được hưởng hạnh phúc bên Chúa trên quê trời.

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì những ân huệ Chúa đã tuôn ban trên cuộc đời chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết sử dụng những ân huệ ấy cách đẹp lòng Chúa và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Ước gì khi đến trước tòa Chúa, chúng con sẽ được Chúa âu yếm ngỏ lời: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi” (Mt 25,24). Amen.


Comments are closed.