Thứ 7 Tuần 2 Thường Niên – Mùng 01 Tết Nguyên Đán – Ngày 25/01/2020.

Lời Chúa: Mt 6,25-34

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn, hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy”.

 


Suy niệm


CHỌN SỐNG GIÁ TRỊ TIN MỪNG

“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33).

Trong xã hội ngày nay, con người đang đặt sai các nấc thang giá trị. Họ dường như đang trọng vật chất hơn mạng sống và quá lo lắng cho áo mặc mà quên đi chính thân thể của mình. Chẳng hạn, để có tiền mua đồ hiệu, đi xe sang, các cô gái có thể bán rẻ đi nhân phẩm, thân thể của mình một cách dễ dàng. Hoặc có những người sản xuất vì lợi nhuận mà có thể dùng những hóa chất để chế biến thực phẩm dù biết rằng chúng ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Tin Mừng trong ngày đầu năm này là một lời cảnh tỉnh, là một lời dạy yêu thương của Chúa Giêsu: “Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc”. Ngài giúp chúng ta nắm chắc giá trị căn cốt rằng mạng sống thì trọng hơn của ăn, và thân thể thì trọng hơn áo mặc. Như thế, điều lo lắng không phải chỉ là của ăn hay áo mặc mà còn phải là mạng sống hay nhân phẩm của chúng ta. Mạng sống đây không phải chỉ là mạng sống chóng qua đời này mà còn là cuộc sống vĩnh cửu đời sau. Thân xác mà chúng ta lo lắng không phải chỉ là thể xác bên ngoài hay sức khỏe mà còn là chính tâm hồn mỗi người, nơi là đền thờ cho Chúa ngự. Khi dạy như vậy, Chúa không có ý nói rằng những lo lắng của chúng ta là vô ích, nhưng Ngài muốn ta xác định thứ tự ưu tiên cho những giá trị trong cuộc sống này. Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài phải được đặt ra trên hết vì “được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn nào có ích gì? ” (Mc 8,36).

Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn chúng ta can đảm chọn lựa sống giá trị Tin Mừng. Nếu chỉ vì kiếm được nhiều tiền nhưng tôi phải lại lỗi luật Chúa thì tôi sẽ không làm. Nếu để đạt được một chức vụ nào đó mà tôi lại bán rẻ nhân phẩm của mình thì tôi sẽ không làm. Nếu việc làm của tôi có ảnh hưởng và làm thiệt hại đến tha nhân thì tôi sẽ không làm. Như thế, khi ta chịu thiệt vì danh Chúa, vì sự công chính của Ngài thì chính Ngài là phần thưởng cho ta. Lúc ấy, Thiên Chúa sẽ là đảm bảo cho ta, sẽ là nơi tựa nương mỗi khi đời ta đau khổ và đen tối. Ước gì trong năm mới này, ta luôn lấy Tin Mừng làm thước đo cho những chọn lựa sống của mình.

Lạy Chúa là mùa Xuân vĩnh cửu, xin cho chúng con biết chân nhận chính Chúa mới là Chủ Tể của cuộc đời chúng con, để sống tín thác vào sự quan phòng của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Trong năm mới Canh Tý này, xin cho chúng con can đảm sống những giá trị Tin Mừng để làm chứng cho Chúa và luôn ra công làm việc không phải chỉ vì những thứ chóng qua đời này, nhưng còn là để làm rạng danh Chúa. Amen.


Comments are closed.