Thứ 6 Tuần 2 Thường Niên – Ngày 24/01/2020

Lời Chúa: Mc 3,13-19

Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người. Người chọn mười hai vị để theo Người, và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ. Mười hai vị ấy là: Simon mà Người đặt tên là Phêrô, Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan là em Giacôbê, (cả hai được Người đặt tên là Boanerges, nghĩa là con của sấm sét), rồi đến Anrê, Philipphê, Bartôlômêô, Matthêu, Tôma, Giacôbê con ông Alphê, Tađêô, Simon nhiệt tâm, và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.

 


Suy niệm

SỐNG ƠN GỌI TÔNG ĐỒ

“Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người” (Mc 3,13).

Sinh ra trong cuộc đời, mỗi người đều mong muốn tìm được ý nghĩa sự hiện hữu của mình. Người Kitô hữu tin tưởng ý nghĩa này nằm ở ơn gọi mà Chúa trao cho mỗi người. Trích đoạn Tin Mừng về việc Chúa Giêsu thiết lập Nhóm Mười Hai hôm nay là một kiểu mẫu để chúng ta suy niệm về ơn gọi của mình trong cuộc đời này.

Khi tuyển chọn người làm, các công ty tuyển dụng thường có những tiêu chí riêng để tuyển lựa người phù hợp nhất. Khi chọn mười hai người làm Tông Đồ, Chúa Giêsu cũng có tiêu chuẩn. Tuy nhiên, tiêu chuẩn của Chúa Giêsu lại khác với cách nhìn của người đời, đường lối Thiên Chúa khác đường lối con người. Chúa không dựa vào các tiêu chuẩn con người như: bề ngoài bắt mắt, tài giỏi thông minh hay giỏi ăn giỏi nói để chọn tông đồ. Tiêu chuẩn duy nhất của Chúa là ‘Người muốn’: “Người…gọi những kẻ Người muốn gọi” (Mc 3,13). Tiêu chuẩn này không có nghĩa là Chúa Giêsu chọn đại một vài người theo ý mình để làm tông đồ. Chúa Giêsu đã chọn lựa một cách cẩn thận. Người đã phải ‘lên núi’, nơi Người thường cầu nguyện với Chúa Cha để bàn hỏi và cùng Chúa Cha chọn lựa. Người ở cùng Chúa Cha thật lâu. Bản văn tương ứng của thánh Luca còn nói rõ là Người cầu nguyện suốt đêm, rồi mới đưa ra chọn lựa. Tiêu chuẩn ‘người muốn’ nói lên việc ơn gọi đến từ ý định của Thiên Chúa.

Nhìn vào ơn gọi các Tông Đồ, người Kitô hữu chúng ta thêm tin tưởng chính Chúa đã ‘muốn’ và đã ‘gọi’ chúng ta làm tông đồ cho Người. Chúng ta hy vọng nhờ sự huấn luyện của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ trở thành người tông đồ tài ba. Nhưng chúng ta nhớ rằng, trước khi được sai đi, các tông đồ đã được gọi để đến và ở cùng Chúa. Mẫu gương Chúa Giêsu đến với Chúa Cha và các Tông Đồ đến với Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cũng phải đến với Chúa. Chúng ta đến với Chúa qua các thánh lễ, các giờ chầu, những giờ kinh nguyện, năng lãnh nhận các bí tích, hầu có thời gian được ở cạnh Chúa và được Chúa hướng dẫn đời mình. Công Đồng Vaticanô II nói: “…kết quả phong phú của việc tông đồ tùy thuộc sự kết hiệp sống động của chính họ với Đức Kitô” . Chính nhờ việc năng đến với Chúa Giêsu chúng ta mới có thể khám phá tận tường ơn gọi của mình, đồng thời được Chúa ban ơn, hướng dẫn để thi hành ơn gọi này cách hữu hiệu nhất.

Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời chúng con chỉ có nghĩa khi được ở cùng Người. Xin cho chúng con, dù đang sống bậc sống nào thì cũng xác tín rằng Người đã chọn, đã gọi thì Người cũng ở cùng và giúp sức để chúng con sống tốt ơn gọi tông đồ giữa thế giới này. Amen


Comments are closed.