Thứ 7 Tuần 13 Thường Niên – Ngày 06/07/2019

Lời Chúa: Mt 9,14-17

Khi ấy, [Chúa Giêsu sang miền Giêsarênô,] các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không ?” Chúa Giêsu nói với họ rằng: “Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay. Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo dúm lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra, và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và cả hai được nguyên vẹn”.

 


Suy niệm

ĐẾN VÀ Ở LẠI VỚI ĐẤNG LÀ NGUỒN VUI VÀ ƠN CỨU ĐỘ

“Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ ?” (Mt 9,15).

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại lời chất vấn của những người môn đệ ông Gioan Tẩy Giả với Đức Giêsu về việc ăn chay : “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không ?” (Mt 9,14b). Với người Do Thái thời ấy, họ ăn chay thường để thể hiện lòng sám hối, và quan trọng hơn nữa, là để nguyện xin sự giải thoát, sự tỏ lộ uy quyền của Thiên Chúa trên dân. Như thế, những người môn đệ ông Gioan trách Đức Giêsu và các môn đệ Người không ăn chay không phải vì họ cảm thấy các ngài thiếu đạo đức, nhưng là thiếu sự tìm kiếm và cậy dựa vào Thiên Chúa. Điều ấy một mặt nói lên quan niệm cứu độ theo nghĩa chính trị của họ, mặt khác, nghiêm trọng hơn, cũng cho thấy họ không tin nhận Đức Giêsu là Đấng Mêsia. Vì không tin nhận Người, nên thay vì tìm đến cậy dựa vào Người, ở bên Người, họ lại ăn chay để nài xin, để thể hiện lòng trông chờ một Đấng Thiên Sai khác.

Trả lời cho sự chất vấn của những môn đệ ông Gioan Tẩy Giả, Đức Giêsu cho biết các môn đệ của Người không ăn chay vì họ là những người đang dự tiệc cưới, vì “làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ ?” (Mt 9,15). Nghĩa là Người muốn khẳng định với họ rằng chính Người là Đấng Cứu Thế, là Đấng được Thiên Chúa sai đến để giải thoát muôn dân, là Đấng họ trông chờ. Đấng ấy đang ở giữa họ, đang sống ngay bên, đang hiện diện với họ bằng xương bằng thịt, đang mời gọi họ đến chung vui với Người nơi tiệc cưới của Con Thiên Chúa. Như vậy, họ không còn phải u sầu, trông mong một Đấng Mêsia nào khác nữa. Điều họ cần làm bây giờ không phải là ăn chay nhưng là tìm đến và ở lại với Người trong niềm vui, trong sự hân hoan vì được đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa, bằng việc lắng nghe và thi hành lời của Đấng Thiên Sai là chính Người.

Cũng với lời khẳng định ấy, Đức Giêsu tiếp tục mời gọi mỗi người chúng ta hãy đến dự tiệc cưới Nước Trời, tiệc cưới Con Thiên Chúa, trở nên những vị khách chung vui cùng Thiên Chúa, để được đón nhận sự bình an và ơn cứu độ của Người, bằng cách tìm đến và ở lại với Người. Không có bất kỳ một cách thức nào giúp chúng ta đến và ở lại với Chúa vừa dễ dàng lại vừa mật thiết cho bằng việc tham dự Thánh lễ, đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng chúng ta mỗi ngày. Nơi Thánh lễ, vượt trên mọi tiệc cưới trần gian, Người dọn sẵn cho chúng ta bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể, để từ đó, dưỡng nuôi chúng ta cả thân xác lẫn linh hồn, ban cho chúng ta sự bình an cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp chúng ta sống yêu thương, hiệp thông với nhau và với Thiên Chúa.

Lạy Chúa, với tình yêu bao la, Chúa muốn trao ban cho chúng con niềm vui và sự bình an của Chúa. Chúa đã đến trần gian, và qua bí tích Thánh Thể, ở lại với chúng con mọi lúc mọi nơi cho đến ngày tận thế. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu và những ơn lành của Chúa dành cho mỗi người chúng con. Nhờ đó, chúng con biết siêng năng tìm đến với Chúa qua việc tham dự Thánh lễ, để đời sống chúng con được Chúa nâng đỡ, biến đổi và thăng tiến hơn mỗi ngày. Amen.


Comments are closed.