Thứ 7 Tuần 1 Mùa Chay – Ngày 24/02/2018

Lời Chúa: Mt 5, 43-48

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Ðấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo”.

 


Suy niệm

YÊU NHƯ CHÚA MUỐN

“Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con” (Mt 5,44).

Cốt lõi của mỗi lề luật đều nhắm tới “công bằng-bác ái”. Thật vậy, với đa số, công bằng luôn đi trước và là điều kiện để thi hành bác ái. Sống dưới lề luật Do Thái, Chúa Giêsu chắc hẳn đã tuân giữ và chu toàn một cách tốt nhất. Không dừng lại ở công bằng, Người đã đưa những luật nghiêm khắc đó lên một tầm cao mới. Đó là: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.”

Sống trong một quốc gia, việc thi hành luật pháp đương nhiên là nghĩa vụ của mỗi công dân. Vì thế, là công dân của Nước Trời, chúng ta luôn được mời gọi sống yêu thương lẫn nhau vì luật của Thiên Chúa là Luật Yêu Thương. Từ đây, việc thi hành luật lệ của mỗi người Kitô hữu không chỉ dừng lại trên mặt chữ. Bác ái kêu mời chúng ta vượt lên những quy tắc cùng thái độ sợ hãi, thay vào đó là những tâm tình yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Thật khó để chúng ta làm những việc bác ái yêu thương cho tất cả mọi người kề cả người ghét ta như Lòng Thương Xót của Thiên Chúa: “Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. ” (Mt5,45). Tuy nhiên, nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người và trở nên gương mẫu sống động giúp ta thi hành luật yêu thương như Thiên Chúa muốn. Do đó, Đức Giêsu luôn mời gọi chúng ta chấp nhận và đón nhận mọi hành vi, mọi thái độ và mọi trái ý mà tha nhân mang đến cho ta. Làm như vậy không khiến chúng ta yếu đuối, thua cuộc hay cam chịu, nhưng đó chính là chúng ta đang cố gắng nên thánh như Thiên Chúa ở trên trời là Đấng Thánh.

Lạy Chúa, với thân phận con người mỏng giòn, đã biết bao lần chúng con vướng vào tội lỗi và trở nên bất trung với Chúa. Nhưng Ngài vẫn đối xử với chúng con bằng tình yêu quảng đại khôn cùng. Chúng con cầu xin Chúa hãy đổ đầy vào trái tim ơn tha thứ và thánh hóa tâm hồn để chúng con luôn sống và hành động theo ý Chúa, luôn yêu mến người khác bằng trái tim của Chúa. Amen.


Comments are closed.